Tiskové zprávy

Klíčové tiskové zprávy:

Aukce energií (zprostředkovatelé): 2020, 2019, 2018, dále: rady a tipy, dodavatele si vyberte bez prostředníků např. s pomocí kalkulátoru ERÚ
Pohonné hmoty: 2020, 2019, 2018, nebo celkové srovnání

Všechny vydané tiskové zprávy dle data zde:

ČOI zakázala na trhu nebezpečný adaptér

(Praha, 15. duben 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o výrobek Bazén INTEX Prism Frame + adaptér SKROSS 13A/250V BS1363-2. Součástí přívodního kabelu filtrace je vidlice, kterou nelze připojit do zásuvky elektroinstalace používané v ČR.

V únoru nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot

(Praha, 6. duben 2021) Česká obchodní inspekce kontrolovala v únoru jakost pohonných hmot. Odebrala 216 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Za porušení příslušné legislativy uložila ČOI zákaz prodeje na 10 024 l pohonných hmot v hodnotě 269 645,60 Kč.

ČOI v roce 2020 prokázala prodej alkoholu mladistvým u 3 ze 4 kontrol

(Praha, 26. březen 2021) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly dodržování právních předpisů při prodeji alkoholu a tabáku. V průběhu roku 2020 uskutečnila celkem 5 382 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř ve 44 %. „Za zvláště závažné lze považovat časté porušování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, které bylo zjištěno ve 171 případech při 237 kontrolách s figuranty. Je tedy zřejmé, že pro osoby mladší 18 let není problém alkoholické nápoje v tržní síti zakoupit. Pro vysokou míru zdravotního rizik...

Výsledky kontrol geoblockingu v roce 2020

(Praha, 22. březen 2021) Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na dodržování povinností, vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a další formy diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. ČOI v této oblasti provedla celkem 14 kontrol a porušení tohoto nařízení zjistila ve 3 případech.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena