Tiskové zprávy

Archiv: 2018

Kontroly v Hostinném odhalily v polovině případů porušení zákona

(Hradec Králové, 12. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla kontrolu dodržování zákonů v dozorové kompetenci ČOI v oblasti služeb, prodeje a veřejného stravování v Hostinném a okolí. Celkem uskutečnila 23 kontrol a ve 12 provozovnách zjistila porušení zákona. „ČOI na místě vydala na 1 úředně neověřené délkové měřidlo a na 1 úředně neověřenou váhu zákaz používání v obchodním styku, do doby zjednání nápravy. Dále na místě uložila 11 pokut v celkové hodnotě 10 500 korun. V 1 případě zjištěný stav nasv...

Uváděné vlastnosti u čtyř izolačních výrobků neodpovídaly skutečnosti

(Praha, 9. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tepelně izolační výrobky pro stavebnictví. Jednalo se o průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny a výrobky z pěnového polystyrenu. Celkem zkontrolovala 57 výrobků a u 36 zjistila nedostatky. Přestože většina pochybení byla formálního charakteru, tak testy provedené akreditovanou laboratoří prokázaly, že některé polystyrenové izolace nesplňují výrobcem deklarované vlastnosti.

Pozor na nákup vánočních řetězů

(Praha, 6. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Kontroly v Hlinsku v polovině případů odhalily porušení zákona

(Hradec Králové, 4. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na ochranu spotřebitele. Provedla celkem 19 kontrol v maloobchodních prodejnách a restauračních zařízeních a porušení zákonů zjistila v 11 případech. „ČOI za porušení zákonů uložila na místě 7 pokut v celkové hodnotě 7 000 korun a ve 4 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Dále zajistila 40 kusů padělků ochranné známky BURBERRY a APPLE v hodnotě originálů 91 000 korun. Také vy...

V říjnu nevyhověl vzorek nafty

(Praha, 26. listopad 2019) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V říjnu provedla odběr 248 vzorků PHM a požadovaným parametrům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

V Brně se prodával alkohol mladistvým

(Brno, 25. listopad 2019) Česká obchodní inspekce Jihomoravského kraje provedla mimořádnou kontrolu restaurací a provozoven s večerním a nočním provozem v Brně, která byla zaměřená na prodej alkoholu mladistvým. Bylo kontrolováno 9 provozoven a z toho v 7 případech byl mladistvým alkohol prodán.

Průměrně u 3 z 5 kontrol bazarů a zastaváren zjištěno porušení zákona

(Praha, 19. listopad 2019) Bazary a zastavárny jsou častým cílem spotřebitelů, kteří chtějí z různých důvodů koupit nebo prodat již použité zboží. Česká obchodní inspekce provedla v období od 15. 4. 2019 do 30. 9. 2019 kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ze zákona č. 247/2006 Sb., o omezení...

Dušičky se na severu Moravy neobešly bez pokut

(Ostrava, 18. listopad 2019) Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhodnotila kontroly prodeje dušičkového zboží. V tomto období uskutečnila 69 kontrol a nedostatky zjistila u více než poloviny obchodníků. „Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 37 pokut příkazem na místě ve výši 43 600 korun. Ve 4 případech jsou zjištěné nedostatky podkladem pro zahájení správního řízení. Dále v 15 případech inspektoři vydali zákaz prodeje 266 kusů výrobků v hodnotě 23 769 korun až do zjednání nápravy nedostatků,“ říká k závěrům k...

U 3 ze 4 kontrolovaných e-shopů odhalila ČOI porušení zákona

(Praha, 15. listopad 2019) Jednou z pravidelných celostátních kontrol České obchodní inspekce je kontrola internetových obchodů. „Výsledky kontrol za třetí čtvrtletí roku 2019 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k porušování spotřebitelské legislativy, tedy práv spotřebitele,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Trendem začíná být i elektronické obchodování přes aukční a slevové portály. Z celkového počtu 185 kontrol bylo zjištěno porušení zákonů ve 146 případech (78,92 %). ...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena