Tiskové zprávy

Archiv: 2018

Zpožděný let a poškozený kufr? Kalkulátor pomůže zjistit vaše práva

(Praha, 17. červenec 2019) Češi si mohou ode dneška velmi rychle a snadno přímo na letišti zjistit, na co mají právo v případě zrušení nebo zpoždění letu a při problémech se zavazadly. Evropské spotřebitelské centrum na svém webu spustilo „Letecký kalkulátor vašich práv“, který po zadání místa odletu a příletu okamžitě sdělí, co mohou cestující v konkrétní situaci dělat a požadovat, resp. jaké povinnosti vůči nim má dopravce. Online kalkulátor je dostupný bezplatně a v češtině na webu www.evropskyspotrebitel.cz/kalkulator...

Průměrně dvě ze tří kontrolovaných nabíječek nebyly v pořádku

(Praha, 16. červenec 2019) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolu nabíječek mobilních telefonů, kterou uskutečnila v průběhu minulého roku. Během 6 měsíců zkontrolovala 57 typů nabíječek mobilních telefonů a nedostatky zjistila u 37 typů. U 5 typů výrobků objevila závady takového charakteru, že vydala ochranné opatření ve formě stažení výrobků z trhu. „Výsledky kontrolní akce zaměřené na nabíječky mobilních telefonů potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru a n...

Při aukcích energií dochází ke klamání spotřebitelů

(Praha, 12. červenec 2019) Česká obchodní inspekce pravidelně v 1. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 10 případech. „Výsledky kontrolní akce potvrdily, že v tomto segmentu služeb dochází k závažnému porušování práv spotřebitelů. Obchodníci často používají klamavé a agresivní obchodní praktiky a záměrně používají nepravdivé informace, které pak negativně ovlivňují rozhodnutí spotřebite...

Spotřebitel zaplatí za originál, dostane padělek

(Praha, 10. červenec 2019) Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje, zda se na tuzemském trhu nevyskytují výrobky, které by porušovaly některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2019 provedla 433 kontrol a nedodržení tohoto ustanovení zjistila ve 21 %. To je o 10 % méně zjištění, než bylo za stejné období v roce 2018. Z hlediska sortimentu v 1. čtvrtletí tohoto roku nejčastěji docházelo k porušení některých práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků, audio-video a obuvi. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochra...

ČOI na mimořádné kontrolní akci v Poličce objevila i padělky

(Hradec Králové, 9. červenec 2019) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila na závěr měsíce června mimořádnou kontrolní akci v Poličce, kde se zaměřila na obchody a provozovny veřejného stravování. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 7 provozovnách. Mimo jiné také zajistila 51 kusů padělků v hodnotě originálů 48 557 Kč.

Na závěr školního roku se prodával tvrdý alkohol i pivo mladistvým

(Hradec Králové, 3. červenec 2019) Česká obchodní inspekce Královehradeckého a Pardubického kraje uskutečnila na závěr školního roku mimořádné kontroly zaměřené na zákaz prodeje alkoholu mladistvým osobám. Kontroly byly součástí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). ČOI provedla 16 kontrol a ve 12 případech zjistila porušení zákona „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.

Hračka „Robotická myš“ představuje riziko

(Praha, 2. červenec 2019) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu byla v nabídce hračka „Robotická myš“, která obsahuje mnohonásobně větší množství olova a kadmia, než jsou povolené limity. ČOI nařídila její okamžité stažení z trhu.

Více než polovině mladistvých byl prodán alkohol

(Hradec Králové, 1. červenec 2019) Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na zákaz prodeje alkoholu osobám mladších 18 let. ČOI za účasti mladistvých figurantů provedla 12 kontrol a v 6 případech zjistila, že jim byl prodán alkoholický nápoj.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena