Tiskové zprávy

Archiv: 2019, 2018

Aukce energií jsou stále problematické

(Praha, 21. únor 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly z oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií za rok 2019 a potvrdila alarmující výsledky. Provedla 52 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř u 95 % případů. „Výsledky kontrol za rok 2019 jsou alarmující a potvrdily, že oblast nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií patří k těm formám obchodování, při kterých je porušování spotřebitelské legislativy zjišťováno ve velké míře. Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti nabídky a poskytování...

Kontrola varných desek odhalila u většiny typů nedostatky

(Praha, 18. únor 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala vestavné plynové varné desky. V českých domácnostech, kde jsou často používány, musí být při jejich nabídce a prodeji, včetně jejich instalace, dodržovány příslušné právní předpisy. ČOI v minulém roce provedla 25 kontrol, při kterých se zaměřila na 19 typů těchto výrobků. Nedostatky zjistila u 16 typů. Nejvíce jich bylo nalezeno v oblasti povinného značení výrobků.

Nedostatky v kvalitě pohonných hmot mají klesající tendenci

(Praha, 14. únor 2020) Česká obchodní inspekce sleduje od roku 2001 kvalitu pohonných hmot. Během těchto 18 let prováděla pravidelné kontroly benzínu, nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků u čerpacích stanic na celém území České republiky, včetně jejich rozborů v odborné laboratoři.

Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší

(Praha, 13. únor 2020) Česká obchodní inspekce sledovala v průběhu celého roku 2019 jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. V tomto období odebrala 2 668 vzorků pohonných hmot a stanoveným parametrům nevyhovělo 18 vzorků, což je 0,7 %. Oproti roku 2018 došlo ke zlepšení, jelikož v roce 2018 nevyhovělo 1,1 % odebraných vzorků. Česká obchodní inspekce uložila v roce 2019 zákaz prodeje na 86 034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2 721 601 Kč.

V prosinci 2019 nevyhověl jeden vzorek nafty

(Praha, 12. únor 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila v prosinci 162 kontrol jakosti pohonných hmot. Příslušným požadavkům nevyhověl jeden vzorek nafty. Oproti listopadu došlo ke zlepšení, jelikož v tomto měsíci nevyhověly čtyři vzorky pohonných hmot.

Nebezpečná hračka „Plysaky“

(Praha, 6. únor 2020) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu byla v nabídce pro spotřebitele hračka – plyšová ryba, která může znamenat pro nejmenší děti bezpečnostní riziko.

ESC: Jak se chovat udržitelně jako spotřebitel

(Praha, 5. únor 2020) Pro snížení své stopy na životním prostředí mohou spotřebitelé například nakupovat lokální potraviny, zboží objednané na internetu si vyzvedávat v prodejnách či výdejnách, při reklamaci volit spíše opravu než výměnu zboží, některé věci si raději půjčovat než kupovat a na cesty si vozit vlastní nákupní tašku, láhev i mýdlo. Ve svých tipech, jak se chovat udržitelně jako nakupující a cestující, to uvádí síť Evropských spotřebitelských center (ESC), která asistuje spotřebitelům na jednotném trhu již 15 let. ...

V Hřensku se pohyboval falešný inspektor ČOI, policie reagovala rychle

(Praha, 31. leden 2020) Prodavač v Hřensku upozornil na falešnou kontrolu. Muž se měl prokazovat údajně i průkazem zaměstnance ČOI, prodavači však bylo jeho jednání podezřelé, obrátil se na Policii ČR. Po ověření, že v Hřensku aktuálně nemá provádět kontroly žádný inspektor ČOI, hlídka na místě podezřelého muže zastihla a případem se policisté nyní zabývají.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena