Tiskové zprávy

Klíčové tiskové zprávy:
Aukce energií (zprostředkovatelé): 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, dále: rady a tipy, dodavatele si vyberte bez prostředníků např. pomocí kalkulátoru
Pohonné hmoty: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, nebo pravomocné pokuty

 

Všechny vydané tiskové zprávy dle data zde:

Z 20 kontrolovaných počítačových komponentů mělo 6 nedostatky

(Praha, 24. březen 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na elektrická a elektronická zařízení, konkrétně se jednalo o hojně používané počítačové komponenty. V roce 2022 zkontrolovala 20 počítačových komponentů a u 6 výrobků zjistila nedostatky. Jedna PCI karta, značky FireWare, obsahovala nadlimitní množství olova a byla nahlášena do evropské databáze nebezpečných výrobků Safety Gate.

Problém prodeje alkoholu mladistvým přetrvává

(Praha, 22. březen 2023) Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále na zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celkem uskutečnila 7 414 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila ve 430 případech. V rámci kontrolní akce byly k 386 šetřením přizvány osoby mladší 18 let. Z tohoto počtu ve 220 případech obchodníci nedodrželi zákaz prodeje nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18...

Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

(Praha, 17. březen 2023) Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontroly ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy. Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, co...

Mluvčí České obchodní inspekce si převzal ocenění za 2. místo v anketě „Mluvčí roku 2022“

V kategorii Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru za rok 2022 si ocenění za druhé místo převzal Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. 1. místo Miroslav Čepický, Nadace rodiny Vlčkových; 2. místo Jiří Fröhlich, Česká obchodní inspekce; 3. místo Prokop Voleník, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Letošní ocenění vzešli z rekordního počtu 256 nominací od novinářů a expertů v oboru komunikace a PR. O pořadí rozhoduje porota složená z 18 odborníků. ​​​ Více zde: https://www.prklub.cz/...republiky...

Téměř 90 % kontrolovaných zprostředkovatelů energií zneužilo důvěry spotřebitelů

(Praha, 13. březen 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. V průběhu roku 2022 provedla 15 kontrol a při 13 kontrolách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele, což je téměř 90 % případů. Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformovali o možnostech reklamace. Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vede...

Pyrotechnika koncem roku nebyla v pořádku u každého třetího prodejce

(Praha, 7. březen 2023) Česká obchodní inspekce provedla ke konci minulého roku kontrolní akci zaměřenou na nabídku, prodej, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky. Celkem uskutečnila 210 kontrol a porušení zákona o pyrotechnice zjistila v 78 případech. “Při kontrolách těchto výrobků zjišťujeme, že stále dochází k prodeji pyrotechniky osobám mladším 18 let, kteří nemají, ve smyslu zákona o pyrotechnice, možnost jejich zakoupení z důvodu nesplnění věkového limitu. Dále obchodníci nedodržují řádné skladování a předepsanou evidenci těcht...

V lednu nevyhověl jeden vzorek nafty

(Praha, 6. březen 2023) Česká obchodní inspekce pokračovala i v roce 2023 v monitoringu kvality a jakosti pohonných hmot. V lednu zkontrolovala celkem 238 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena