Tiskové zprávy

Archiv: 2019, 2018

V září nevyhověl vzorek nafty

(Praha, 30. říjen 2020) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. V měsíci září odebrala a zkontrolovala 229 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek nafty.

ČOI kontrolovala bezpečnost výtahů

(Praha, 20. říjen 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnostní komponenty pro výtahy, které obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě osob a nákladů. Cílem této akce bylo ověřit, zda stanovené bezpečnostní komponenty pro výtahy dodávané na trh ČR splňují požadavky příslušných právních předpisů. ČOI zkontrolovala 43 typů těchto výrobků a nedostatky zjistila u 17 z nich.

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

(Praha, 16. říjen 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech. Jedná se převážně o segment potravinářství, kde se například používají láhve se směsí technického dusíku a oxidu uhličitého vhodné k čepování limonád, piva nebo tvorbě šlehačkové pěny. ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů. „Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků a k velkému počtu hospodářských subjektů, které nabízejí distribuci a plnění ...

ČOI kontrolovala kapalinu AdBlue

(Praha, 12. říjen 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej kapaliny AdBlue. Ta se používá u automobilů se vznětovým motory a je nezbytným přípravkem pro redukci škodlivých emisí oxidu dusíku. V průběhu tohoto roku ČOI provedla 38 kontrol a nechala ověřit jakost u 7 vzorků. Všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly.

Stanovisko k uvádění OOP na trh

(Praha, 22. září 2020) Stanovisko ČOI se týká osobních ochranných prostředků doručených občanům České republiky starším 60 let na základě usnesení Vlády ČR prostřednictvím České pošty.

Kontroly e-shopů v době první vlny pandemie

(Praha, 18. září 2020) Česká obchodní inspekce reagovala v období pandemie na některá omezení přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru, kdy po většinu 2. čtvrtletí 2020 byly mimo provoz tržnice, trhy i kamenné provozovny, což mělo za důsledek změnu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů a tím došlo k navýšení objemu obchodování přes internet. V tomto období ČOI provedla v rámci internetového obchodování o 15 procent více kontrol než za 1. čtvrtletí 2020. Celkem uskutečnila 193 kontrol a porušení právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI z...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena