Tiskové zprávy

Doporučení a rady České obchodní inspekce před Vánoci

(Praha, 15. prosinec 2017) Vánoce jsou pro obchodníky a spotřebitele jedním z nejdůležitějších období roku. Prodejci v hojné míře nabízejí produkty a služby, které musí mít zákonné náležitosti. Spotřebitel by pak měl odpovědně zvážit výběr a nákup zboží, za které se rozhodl zaplatit.

Nebezpečná panenka

(Praha, 14. prosinec 2017) Česká obchodní inspekce se při svých kontrolách také zaměřuje na nebezpečné výrobky, které by mohly ohrozit zdraví spotřebitele. Na českém trhu objevila hračku, která může pro děti znamenat zdravotní riziko.

Počet padělků na českém trhu neklesá

(Praha, 13. prosinec 2017) Česká obchodní inspekce provedla ve 3. čtvrtletí 2017 kontroly zaměřené na padělky zboží, které někteří obchodníci nabízejí a prodávají jako originální značkové výrobky. ČOI zajistila 7 018 kusů padělků v hodnotě originálů za téměř 13 milionů korun. „Za poslední dva roky se situace v oblasti padělaného zboží příliš nezměnila. Při pravidelných kontrolách jsme zjistili, že z celkového počtu kontrolovaného zboží se podíl padělků pohybuje okolo 23 procent. Nejvíc...

Klasické předváděčky mizí, šmejdi se přesouvají na internet

(Praha, 8. prosinec 2017) Počty předváděcích akcí mají klesající tendenci. Šmejdi opouštějí klasické předváděčky, více se zaměřují na internet a nabídku zboží po telefonu. Tento trend potvrzuje rostoucí počet podání právě na internet a telefonické nabídky. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila ČOI 16 kontrol předváděcích akcí a porušení zákonů shledala jen u 2 z nich, což je historicky nejméně. V minulém roce ve stejném období provedla 46 kontrol prodejců a zjistila porušení zákonů u 30...

Při výkupu druhotných surovin nejčastěji porušují zásady poctivosti

(Praha, 7. prosinec 2017) Česká obchodní inspekce se v rámci své kontrolní činnosti také zaměřuje na dodržování zákonů při výkupu druhotných surovin. V období od 10. srpna do 30. září 2017 provedla 84 kontrol na celém území ČR a porušení legislativy zjistila téměř v 50%. Nejčastěji provozovatelé neposkytli informaci o výkupní ceně, nedodrželi poctivost prodeje nebo nepoužívali ověřená měřidla.

I hračka do vody může být nebezpečná

(Praha, 4. prosinec 2017) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda se nachází na českém trhu hračka, která může znamenat pro děti bezpečnostní riziko. Inspektoři při kontrolách zjistili, že prodejci nabízí hračku „Nafukovací kladivo - DOIPHIN“, která obsahuje nadlimitní množství škodlivých látek.

Pohonné hmoty v říjnu bez závad

(Praha, 1. prosinec 2017) Česká obchodní inspekce prováděla v měsíci říjnu pravidelnou kontrolu pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR a neshledala žádné porušení právních předpisů. Všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

ČOI kontrolovala Black Friday v každém kraji

(Praha, 29. listopad 2017) V souvislosti s konáním slevové akce „Black Friday“ uskutečnila Česká obchodní inspekce mimořádné kontroly na celém území republiky. Provedla 92 kontrol a porušení zákona zjistila ve 13 případech. Nejčastěji prodejci nedodrželi zákon o ochraně spotřebitele, kdy avizované ceny na „Black Friday“ neodpovídaly cenám účtovaným.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena