Tiskové zprávy

Archiv: 2019, 2018

Kontroly nabíječek baterií potvrdily ve většině případů nedostatky

(Praha, 7. srpen 2020) USB nabíječky, nabíječky pro notebooky a pro dobíjecí baterie jsou spotřebiteli hojně využívány. Česká obchodní inspekce se zaměřila na tento sortiment a vyhodnotila kontroly, které provedla v roce 2019. Celkem zkontrolovala 11 typů nabíječek a nedostatky zjistila u 6 typů. U 1 typu stanovila vážné bezpečnostní riziko, kdy při použití může dojít až k vážnému úrazu či dokonce smrti uživatele. „Výsledky kontrolní akce potvrzují, že u většiny nabíječek se vyskytují nedostatky a je nutné v kontrolách pokračovat a zabránit tak...

U nabíječky EMOS SMART4 může hrozit úraz elektrickým proudem

(Praha, 5. srpen 2020) Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele vážné bezpečnostní riziko. Při zapojení výrobku do elektrické zásuvky a dotyku uživatele může dojít k zásahu elektrickým proudem. Jedná se o nabíječku baterií EMOS SMART4/N8168S.

ČOI kontrolovala nabídku a prodej výrobků znečišťující životní prostředí

(Praha, 3. srpen 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší při nabídce a prodeji výrobků obsahujících těkavé organické látky a organické sloučeniny. Konkrétně se zaměřila na nabídku a prodej výrobků jako jsou například barvy, laky, ředidla, rozpouštědla nebo technické benzínové čističe. Celkem v této oblasti uskutečnila 156 kontrol a v 6 případech obchodníci porušili zákon o ochraně ovzduší.

Na trhu EU nevyhovělo 35 % kontrolovaných vzorků vycpaných hraček

(Praha, 24. červenec 2020) Mezinárodní kontrolní akce odhalila neshody měkce vycpaných hraček na trhu Evropské unie. Dozorové orgány 10 států EU, včetně České obchodní inspekce, prověřovaly dodržování předpisů, které jsou povinné pro měkce vycpané hračky. Celkem bylo odebráno 189 modelů a 65 modelů bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Vzorky, které byly kontrolovány ČOI, vykazovaly v porovnání s ostatními odebranými vzorky v EU malé množství neshod.

Výsledky kontrol zařízení čerpacích stanic

(Praha, 20. červenec 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2019 celkem 25 kontrol čerpacích stanic, při kterých se (mimo kontrol jakosti pohonných hmot) inspekce zaměřila také na dodržování dalších povinností dle zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Ten ukládá provozovatelům plnit příslušné požadavky na umístění čerpací stanice a hygienické, technické a technologické požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení tohoto zákona ČOI zjistila ve 3 případech. Během kontrol byly zjištěny také staveb...

Mezinárodní kontroly slizových hraček odhalily příliš boru

(Praha, 17. červenec 2020) Česká obchodní inspekce se zapojila do mimořádné mezinárodní akce, která byla zaměřena na kontrolu bezpečnosti slizových hraček. Akce prokázala, že na evropském i českém trhu se vyskytují slizové hračky, které mohou představovat pro děti určité zdravotní riziko kvůli nadlimitnímu množství boru v materiálu použitém na výrobku hračky.

Prodej padělků v první čtvrtletí celkově klesl, pravděpodobně v důsledku uzavřených tržnic

(Praha, 16. červenec 2020) Česká obchodní inspekce v průběhu 1. čtvrtletí prováděla pravidelné kontroly dodržování zákazu nabídky a prodeje padělaného zboží. V tomto období uskutečnila celkem 292 kontrol. Porušení práv duševního vlastnictví zjistila v 54 případech, což je 18,5 % z celkového počtu provedených kontrol. „Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 tak došlo k mírnému poklesu kontrol a snížení počtu kusů zajištěných padělků. Vzhledem k začínající epidemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu koncem tohoto čtvrtletí byly tyto kont...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena