Tiskové zprávy

Klíčové tiskové zprávy:
Aukce energií (zprostředkovatelé): 2021, 2020, 2019, 2018, dále: rady a tipy, dodavatele si vyberte bez prostředníků např. s pomocí kalkulátoru ERÚ
Pohonné hmoty: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, nebo pravomocné pokuty

 

Všechny vydané tiskové zprávy dle data zde:

Mimořádná kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ opět prokázala prodej alkoholu mladistvým

(Praha, 6. únor 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol.

Obchodník prodávající dřevo musí být schopen označit dodavatele

(Praha, 3. únor 2023) Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila také na kontrolu hospodářských subjektů, které dodávají dřevo na tuzemský trh. V této oblasti uskutečnila 54 kontrol a u 10 z nich zjistila nedostatky. Kontrolovaní obchodníci nejčastěji porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy spotřebitele neinformovali v souladu s cenovými předpisy. Jeden obchodník porušil právní předpisy tím, že nebyl schopen na výzvu ČOI identifikovat hospodářské subjekty nebo obchodníky, kteří mu dřevo dodali....

Spotřebitel, který chce nakupovat v jiné zemi EU, nesmí být blokován

(Praha, 2. únor 2023) Česká obchodní inspekce průběžně kontroluje dodržování nařízení EU. Cílem této kontrolní akce byl zákaz geoblockingu. To znamená, že spotřebitel, který chce nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, by neměl být diskriminován v oblasti přístupu ke zboží, službám, ceně, podmínkám prodeje nebo platebním podmínkám. ČOI uskutečnila během 5 měsíců 11 kontrol a ve 3 případech zjistila nedodržení tohoto nařízení EU.

V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

(Praha, 1. únor 2023) Česká obchodní inspekce každoročně vyhodnocuje kontroly jakosti pohonných hmot za uplynulé období. V roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48 352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2 611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků ...

V prosinci nevyhověl vzorek nafty

(Praha, 31. leden 2023) Česká obchodní inspekce kontrolovala v prosinci jakost pohonných hmot na celém území ČR. Celkem odebrala 170 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

Ve 3. čtvrtletí 2022 za nedostatky u dětských hraček uložila ČOI pokuty za více než 1 milion korun

(Praha, 24. leden 2023) Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách bezpečnosti hraček i ve 3. čtvrtletí roku 2022. Celkem zkontrolovala 417 modelů hraček a u 174 modelů zjistila nedostatky. V tomto období vyhodnotila jako pro spotřebitele nebezpečných 15 hraček. Tyto výrobky byly nahlášeny do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate, o kterých ČOI informuje a zveřejňuje na www.coi.cz. Za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických pož...

Třetina kontrolovaných USB nabíječek měla nedostatky

(Praha, 17. leden 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na bezpečnost USB nabíječek. V průběhu minulého roku zkontrolovala 32 USB nabíječek a u 11 výrobků zjistila nedostatky. Dvě USB nabíječky byly identifikovány jako nebezpečné pro spotřebitele a byly staženy z trhu.

ČOI zakázala na trhu nabíječku NATEC, hrozí úraz elektrickým proudem

(Praha, 13. leden 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je USB nabíječka, která může být pro spotřebitele smrtelně nebezpečná. Výrobek se prodává pod názvem Nabíječka NATEC 2,1A 2xUSB. Česká obchodní inspekce zjistila, že při používání této nabíječky může dojít vlivem nedostatečné izolace k úrazu elektrickým proudem.
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena