Spotřebitelské úvěry

Česká obchodní inspekce ukončila dnem 1. 6. 2018 výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává již výhradně Česká národní banka.

Dne 1. 6. 2018 uplynulo přechodné období 18 měsíců od účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, kdy Česká obchodní inspekce vykonávala dozor nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění vydaného podle předchozí právní úpravy (zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů v platném znění) a které podaly České národní bance žádost o udělení oprávnění k činnosti podle nové právní úpravy. Uplynutím přechodného období Česká obchodní inspekce ztratila oprávnění ke kontrole subjektů, které poskytují a zprostředkovávají spotřebitelský úvěr. Toto oprávnění přešlo v plném rozsahu na Českou národní banku.

K rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby je podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi v platném znění, příslušný Finanční arbitr.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena