Protikorupční linka

Korupce má formu podplácení, úplatků, vydírání, zastrašování a podobných nežádoucích praktik. Protikorupční program České obchodní inspekce je souborem protikorupčních opatření, která si kladou za cíl minimalizovat korupční příležitosti a s tím související pracovně a trestně právní ohrožení zaměstnanců ČOI.

Pokud máte důvodné podezření na korupční jednání zaměstnanců České obchodní inspekce, sdělte nám své informace prostřednictvím e-mailu fairplay@coi.cz, který je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tento kontakt je určen pro kontrolované osoby, které se setkají s nezákonným jednáním konkrétního inspektora při výkonu jeho pravomocí. Současně slouží pracovníkům ČOI, kteří by měli podezření na korupční jednání svých spolupracovníků.

Interní protikorupční program České obchodní inspekce je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, na základě usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program a na základě Interního protikorupčního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Protikorupční program stanovuje povinnost pravidelného ročního vyhodnocování a aktualizace, a to vždy k datu 30. září kalendářního roku a zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách do 31. října kalendářního roku.

Dokument Interní protikorupční program ČOI ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Interní protikorupční program České obchodní inspekce (aktualizace č. 1) vydaný Opatřením ústředního ředitele ČOI č. 78/2015/VP/O naleznete ZDE (dále mapa korupčních rizikkorupční rizikakatalog hlavních rizikových oblastí).

Aktualizovaný Interní protikorupční program České obchodní inspekce (aktualizace č. 2) vydaný Opatřením ústředního ředitele ČOI č. 6/2016/VP/O naleznete ZDE (dále mapa korupčních rizikkorupční rizikakatalog hlavních rizikových oblastí).

Aktualizovaný Interní protikorupční program České obchodní inspekce (aktualizace č. 3) vydaný Opatřením ústředního ředitele ČOI č. 2/2017/VP/O naleznete ZDE (dále mapa korupčních rizikkorupční rizikakatalog hlavních rizikových oblastí)

Aktualizovaný Interní protikorupční program České obchodní inspekce (aktualizace č. 4) vydaný Opatřením ústředního ředitele ČOI č. 6/2018/VP/O naleznete ZDE (dále mapa korupčních rizik ČOI 2020korupční rizika,  katalog hlavních rizikových oblastí)

Aktualizované dokumenty k Internímu protikorupčnímu programu České obchodní inspekceMapa_korupčních_rizik ČOI_2023, Korupční_rizika, Katalog_hlavních_rizikových_oblastí

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu (RIPP MPO) byl dne 28. 3. 2018 aktualizován na základě usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým  bylo schváleno aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE

Informace pro oznamovatele (whistleblowing) naleznete kliknutím ZDE

Etický kodex zaměstnance ČOI ZDE

Etický kodex státního zaměstnance (služební předpis náměstka ministra pro státní službu) ZDE

Informace o poradcích a poradních orgánech České obchodní inspekce naleznete ZDE

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena