Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje kontakt na technického správce webu a prohlášení o přístupnosti tak, aby byly splněny podmínky novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Stránky umístěné na tomto webovém serveru České obchodní inspekce jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Pro prezentaci informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Strict spolu s CSS předpisy stylů, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

V některých případech je dokument zveřejněn pouze ve formátu MS Word (bez možnosti náhledu ve formátu HTML či XHTML). Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných nebo pokud jde o velmi obsáhlé soubory, které nemají s činností České obchodní inspekce přímou souvislost nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro tento případ je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa, nebo je souborů větší počet, zabralo by Vám jejich stažení příliš mnoho času. Proto byly některé soubory upraveny kompresním programem do formátu ZIP a byla tak zmenšena jejich velikost. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Na internetu je k dispozici mnoho zdarma dostupných programů, které můžete k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.

KONTAKT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU NA WEBU

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu pracovníka zodpovědného za komunikaci s firmou zabezpečující technickou správu těchto www stránek – klikněte ZDE. Tato adresa slouží jak pro řešení technických, tak i obsahových záležitostí týkajících se této webové prezentace.

ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Vaše případné náměty či informace k obsahu těchto stránek můžete též psát na adresu mluvci@coi.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení obsahových záležitostí týkajících se této webové prezentace.

Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím této služby mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Přístup k informacím tohoto www serveru je veřejný a není nijak omezen.

Česká obchodní inspekce neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Forma uveřejňováných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena