Ztracené a odcizené služební průkazy

11. 01. 2022 – došlo ke ztrátě služebního průkazu ČOI, číslo 71 znějící na jméno Barbora Haklová
23. 05. 2019 – došlo ke ztrátě služebního průkazu ČOI, číslo 602 znějící na jméno Ján Duga
18. 12. 2018 – byl v Ústí nad Labem odcizen služební průkaz ČOI, číslo 280 znějící na jméno Ing. Věra Baudisová 
27. 06. 2018 byl v Ostravě odcizen služební průkaz ČOI, číslo 734 znějící na jméno Zuzana Lípová
10. 05. 2017
došlo ke ztrátě služebního průkazu ČOI, číslo 240 znějící na jméno Michaela Dudkovská
23. 06. 2016
byl v Brně Řečkovicích odcizen služební průkaz ČOI, číslo 524, znějící na jméno Bc. Radim Buček
05. 11. 2015 – ČOI informuje, že průkaz zaměstnance číslo 4024, na jméno Vladimír Groh, je s účinností od 1.7.2015 neplatný

Možnost ověření totožnosti inspektora při kontrole:

Pokud v případě pochybnosti o pravosti služebního průkazu potřebuje podnikatel/prodávající v rámci kontroly ověřit totožnost inspektora České obchodní inspekce, lze tuto informaci získat na telefonním čísle: 296 366 141 nebo 725 544 750.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena