Ztracené a odcizené služební průkazy

  • 10. 5. 2017 došlo ke ztrátě služebního průkazu číslo 240 inspektorky Michaely Dudkovské
  • 23. 6. 2016 byl v Brně Řečkovicích odcizen služební průkaz inspektora ČOI číslo 524, znějící na jméno Bc. Radim Buček
  • 5. 11. 2015 – ČOI informuje, že průkaz zaměstnance číslo 4024, na jméno Vladimír Groh, je s účinností od 1.7.2015 neplatný
  • dne 7.8. 2015 byl v Hradci Králové odcizen služební průkaz inspektorky ČOI číslo 3050, znějící na jméno Ing. Lenka Hubená
  • dne 10. 2. 2015 byl odcizen služební průkaz inspektorky ČOI číslo 9130 ,znějící na jméno Eva Zmeškalová

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena