Informace pro výrobce

Oznamování nebezpečných výrobků

  • Jestliže výrobce nebo distributor zjistí, že uvedl na trh nebo do oběhu nebezpečný výrobek, je povinen (podle § 5 odst. 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků) oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru ihned po jejím zjištění. Výrobce i distributor jsou povinni spolupracovat s příslušnými orgány dozoru (dle § 7 odst. 1) na opatřeních směřujících k odstranění nebo omezení rizik plynoucích z nebezpečného výrobku.   

Pokyny pro oznamování nebezpečných výrobků naleznete v Rozhodnutí Evropské komise (ve formátu PDF).

Pro usnadnění této povinnosti Evropská komise zpřístupnila on-line portál  „Business Gateway“, který je dostupný na adrese https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/ v několika jazycích včetně návodu k použití v jazyce anglickém. Podání cestou Business Gateway je automaticky směrováno na národní kontaktní místo pro nebezpečné výrobky. Pro Českou republiku je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, které oznámení dál směruje na příslušný dozorový orgán. Bližší informace k využití portálu „Business Gateway“ lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  

  • Pro splnění oznamovací povinnosti v případech, kdy výrobek náleží do dozorové působnosti České obchodní inspekce, je rovněž možné využít formulář pro oznámení nebezpečného výrobku ve formátu MS – Word, který si můžete stáhnout ZDE. Vyplněný formulář je třeba doručit České obchodní inspekci (viz sekce Kontakty).
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena