Oznamování nebezpečných výrobků

Jestliže výrobce nebo distributor zjistí, že uvedl na trh nebo do oběhu nebezpečný výrobek, je povinen (podle § 5 odst. 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků) oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru ihned po jejím zjištění. Výrobce i distributor jsou povinni spolupracovat s příslušnými orgány dozoru (dle § 7 odst. 1) na opatřeních směřujících k odstranění nebo omezení rizik plynoucích z nebezpečného výrobku.

Pokyny pro oznamování nebezpečných výrobků naleznete v Rozhodnutí Evropské komise (formát PDF).

Pro usnadnění této povinnosti Evropská komise zpřístupnila on-line portál „Business Gateway“, který je dostupný v několika jazycích včetně návodu k použití v jazyce anglickém. Manuál v češtině je k dispozici  ZDE. Podání cestou Business Gateway je automaticky směrováno na národní kontaktní místo pro nebezpečné výrobky. Pro Českou republiku je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, které oznámení dál směruje na příslušný dozorový orgán. Bližší informace k využití portálu „Business Gateway“ lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro splnění oznamovací povinnosti v případech, kdy výrobek náleží do dozorové působnosti České obchodní inspekce, je rovněž možné využít formulář pro oznámení nebezpečného výrobku (formát MS – Word). Vyplněný formulář je třeba doručit České obchodní inspekci na e-mailovou adresu: podatelna@coi.cz

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena