Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 21. 5. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborný rada – právník Oddělení PPaVZ Kanceláře úřadu Ústředního inspektorátu – platová třída T12. v oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup na služební místo je červenec 2020. Odborné zaměření vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Plzeň

Ústřední inspektorát | 14. 5. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 10 (22.021.13). Místem výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup je červenec 2020.

Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na 2 služební místa – rada / odborný rada – inspektor pracoviště Plzeň

Ústřední inspektorát | 14. 5. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst - rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 11 (22.022.16 a 22.022.04). Místem výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je červenec 2020.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední inspektorát | 14. 5. 2020
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Odboru metodiky a podpory kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.130.02). v oboru služby: 22 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je červenec 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.