Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Plzeň

Ústřední inspektorát | 12. 9. 2018
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly II. inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský (ID 22.022.03). v oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Plzeň. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. říjen 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa rada / odborný rada – inspektor – Ústí nad Labem

Ústřední inspektorát | 7. 9. 2018
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místo rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly III. inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký (ID 24.023.03 a 24.023.04). v oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 5. října 2018. Služební místa jsou zařazena podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na služební místo představeného – odborný rada – ředitel Odboru administrativně právního pracoviště České Budějovice

Ústřední inspektorát | 7. 9. 2018
Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na služební místo představeného odborný rada – ředitel Odboru administrativně právního Inspektorátu České obchodní inspekce Jihočeský a Vysočina (ID 20.010.01). v oboru služby: 29 – Legislativa a právní činnost; 35 – Archivnictví a spisová služba Místem výkonu služby jsou České Budějovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. říjen 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.