Organizační struktura

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízených sedm oblastních inspektorátů se sídly a pobočkami v několika krajských městech. V čele České obchodní inspekce stojí ústřední ředitel(-ka) jmenovaný(-á) ministrem průmyslu a obchodu. V čele jednotlivých oblastních inspektorátů jsou ředitelé, resp. ředitelky, jmenovaní ústředním ředitelem ČOI. Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem ČOI. (Podrobný seznam naleznete v rubrice Kontakty, inspektoráty.)

Vedoucí zaměstnanci: Seznam, Kontakty

 

Organizační struktura ČOI

(účinné k 1. 1. 2019)

Organizační schéma inspektorátu

 

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena