Organizační struktura

(účinné k 1. 1. 2024)

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízených sedm oblastních inspektorátů se sídly a pobočkami v několika krajských městech. V čele České obchodní inspekce stojí ústřední ředitel(-ka) jmenovaný(-á) ministrem průmyslu a obchodu. V čele jednotlivých oblastních inspektorátů jsou ředitelé, resp. ředitelky, jmenovaní ústředním ředitelem ČOI. Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem ČOI. (Podrobný seznam naleznete v rubrice Kontakty, inspektoráty.)

Vedoucí zaměstnanci: Seznam, Kontakty

 

Ústřední inspektorát

 

ui os

 

 

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha

 

 

 

Ostatní inspektoráty

 

 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena