Organizační struktura

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízených sedm oblastních inspektorátů se sídly a pobočkami v několika krajských městech. V čele České obchodní inspekce stojí ústřední ředitel(-ka) jmenovaný(-á) ministrem průmyslu a obchodu. V čele jednotlivých oblastních inspektorátů jsou ředitelé, resp. ředitelky, jmenovaní ústředním ředitelem ČOI. Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem ČOI. (Podrobný seznam naleznete v rubrice Kontakty, inspektoráty.)

Dnem 1.11. 2017 došlo ke změně názvu inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého na Olomoucký a Moravskoslezský

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena