Organizační struktura

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízených sedm oblastních inspektorátů se sídly a pobočkami v několika krajských městech. V čele České obchodní inspekce stojí ústřední ředitel(-ka) jmenovaný(-á) ministrem průmyslu a obchodu. V čele jednotlivých oblastních inspektorátů jsou ředitelé, resp. ředitelky, jmenovaní ústředním ředitelem ČOI. Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem ČOI. (Podrobný seznam naleznete v rubrice Kontakty, inspektoráty.)

Organizační struktura Ústřední inspektorát ČOI rok 2019

 

Organizační struktura inspektorátu

 

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena