Inspektoráty ČOI
Zvolte inspektorát kliknutím na mapu
Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava - Třebovice

+420 554 818 211

+420 296 366 236

5c2d2ch

Jihomoravský a Zlínský kraj

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihomoravský
a Zlínský kraj
Třída kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno

+420 545 125 939

+420 296 366 236

duydzx4

Královéhradecký a Pardubický kraj

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Královéhradecký
a Pardubický kraj
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové

+420 495 057 170

+420 296 366 236

43pdzwa

Ústecký a Liberecký kraj

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro kraj Ústecký
a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem

+420 475 209 493

+420 296 366 236

hp7dz3u

Plzeňský a Karlovarský kraj

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Plzeňský
a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň

+420 377 323 596

+420 296 366 236

ytqdz5f

Jihočeský kraj a Vysočina

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihočeský kraj
a Vysočinu
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice

+420 387 722 338

+420 296 366 236

ujrd2cm

Středočeský kraj a Hl. m. Praha

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Středočeský kraj
a Hl. m. Prahu
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

+420 296 366 207 - sekretariát
+420 296 366 219 - poradenská linka

+420 296 366 236

p2fdz5j

Ústřední inspektorát

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

+420 296 366 360

+420 296 366 236

x7cab34

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena