Služební místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na volná služební místa:

 • Ústřední inspektorát (9)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – manažer kybernetické bezpečnosti pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha
- platnost do 19. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – metodik poradensko-informačních služeb pracoviště Hradec Králové
- platnost do 19. 6. 2023
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (5)
Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa rada / odborný rada – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 11. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 11. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 11. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 11. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 15. 6. 2023
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
 • Ústecký a Liberecký kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Liberec
- platnost do 27. 6. 2023
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (2)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Hradec Králové
- platnost do 15. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Hradec králové
- platnost do 15. 6. 2023
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Brno
- platnost do 11. 6. 2023
 • Olomoucký a Moravskoslezský (2)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Olomouc
- platnost do 12. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Ostrava
- platnost do 12. 6. 2023

Pracovní místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na volná pracovní místa:

 • Ústřední inspektorát (2)
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (0)
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (5)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru rada / odborný rada – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru rada / odborný rada – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Plzeň
- platnost do 13. 6. 2023
 • Ústecký a Liberecký kraj (0)
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (2)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru právník pracoviště Hradec Králové
- platnost do 26. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Hradec Králové
- platnost do 26. 6. 2023
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Brno
- platnost do 27. 6. 2023
 • Olomoucký a Moravskoslezský (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru právník pracoviště Olomouc
- platnost do 12. 6. 2023