Služební místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na volná služební místa:

 • Ústřední inspektorát (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivu
- platnost do 25. 6. 2021
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (0)
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (0)
 • Ústecký a Liberecký kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Ústí nad Labem
- platnost do 28. 6. 2021
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (0)
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (0)
 • Olomoucký a Moravskoslezský (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent-inspektor pracoviště Ostrava
- platnost do 5. 7. 2021

Obecné informace k výběrovému řízení podle zákona o státní službě

Pracovní místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na volná pracovní místa:

 • Ústřední inspektorát (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – investiční referent
- platnost do 3. 7. 2021
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (0)
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (0)
 • Ústecký a Liberecký kraj (0)
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Hradec Králové
- platnost do 25. 6. 2021
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (0)
 • Olomoucký a Moravskoslezský (0)