Služební místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na volná služební místa:

 • Ústřední inspektorát (3)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik Oddělení ochrany spotřebitele Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce pracoviště Praha
- platnost do 30. 9. 2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha
- platnost do 30. 9. 2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik Oddělení techniky I. Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce pracoviště Praha
- platnost do 21. 10. 2022
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (2)
Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 21. 10. 2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Praha
- platnost do 21. 10. 2022
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (0)
 • Ústecký a Liberecký kraj (0)
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (2)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Pardubice
- platnost do 10. 10. 2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Hradec Králové
- platnost do 10. 10. 2022
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (2)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – inspektor pracoviště Brno
- platnost do 16. 10. 2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Brno
- platnost do 16. 10. 2022
 • Olomoucký a Moravskoslezský (0)

Obecné informace k výběrovému řízení podle zákona o státní službě

Pracovní místa

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na volná pracovní místa:

 • Ústřední inspektorát (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – Účetní pracoviště Praha
- platnost do 30. 9. 2022
 • Středočeský kraj a Hl. m. Praha (0)
 • Jihočeský kraj a Vysočina (0)
 • Plzeňský a Karlovarský kraj (0)
 • Ústecký a Liberecký kraj (0)
 • Královéhradecký a Pardubický kraj (0)
 • Jihomoravský a Zlínský kraj (0)
 • Olomoucký a Moravskoslezský (1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – právník pracoviště Olomouc
- platnost do 14. 10. 2022