Otevřená data

Česká obchodní inspekce publikuje a pravidelně aktualizuje otevřená data od 27.října 2013.

Tyto soubory jsou zveřejněny pod otevřenou licencí, umožňující jejich další zpracování. Obsah souborů je určen nejen občanům a médiím, ale i vývojářům počítačových programů ze soukromého sektoru i z akademické sféry.

SEZNAM DATOVÝCH SAD OTEVŘENÝCH DAT

(aktualizováno čtvrtletně)

Kontroly – přehled základních informací o všech kontrolách, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2013 do 14. 8. 2017

Sankce – informace o veškerých pravomocných pokutách uložených na základě výše uvedených kontrol ČOI od 1. 1. 2013 do 14. 8. 2017

Zaměření – přehled kontrolovaných zákonů, jejichž dodržování bylo předmětem kontroly od 1. 1. 2013 do 14. 8. 2017

Zákazy – seznam výrobků, jejichž prodej byl při těchto kontrolách zakázán, ať již z důvodu rozporů s technickými normami či dalšími předpisy, nebo pro porušení některých práv duševního vlastnictví

Zajištění – seznam zabavených padělků zajištěných při kontrolách ČOI

KONTAKT

Pokud máte otázky k otevřeným datům nebo chcete konzultovat aplikaci nad našimi otevřenými daty, můžete nás kontaktovat na adrese verejnadata@coi.cz

Pro podněty a stížnosti využijte prosím naši E-Podatelnu.

APLIKACE A VYUŽITÍ OTEVŘENÝCH DAT ČOI

Zde je seznam zajímavých aplikacích a případů využití otevřených dat ČOI, které vznikly nezávisle na České obchodní inspekci. ČOI se na tvorbě ani provozu těchto příkladů přímo nepodílela a neručí za pravdivost informací zveřejněných v těchto aplikacích a příkladech využití.

Aplikace

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena