Otevřená data

Česká obchodní inspekce publikuje a pravidelně aktualizuje otevřená data od 27. října 2013.

Tyto soubory jsou zveřejněny pod otevřenou licencí, umožňující jejich další zpracování. Obsah souborů je určen nejen občanům a médiím, ale i vývojářům počítačových programů ze soukromého sektoru i z akademické sféry.

SEZNAM DATOVÝCH SAD OTEVŘENÝCH DAT

Rizikové weby – tato datová sada obsahuje přehled webových stránek, které jsou z pohledu České obchodní inspekce rizikové (aktualizováno denně)

Úřední deska – tato datová sada obsahuje data z úředních desek České obchodní inspekce dle Otevřené formální normy Úřední desky (aktualizováno denně)

Informace poskytnuté podle zák. č. 106/1999 Sb. – tato datová sada obsahuje informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. Českou obchodní inspekcí. (aktualizováno denně)

Kontroly – přehled základních informací o všech kontrolách, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2024 (aktualizováno čtvrtletně)

Sankce – informace o veškerých pravomocných pokutách uložených na základě kontrol ČOI od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2024 (aktualizováno čtvrtletně)

Sankce za nejakostní paliva – tato datová sada obsahuje informace o veškerých pravomocných pokutách za nejakostní pohonné hmoty na základě kontrol ČOI, které nabyly právní moci od 1. 1. 2021 do současnosti (aktualizováno denně)

Zaměření – přehled kontrolovaných zákonů, jejichž dodržování bylo předmětem kontroly od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023 (aktualizováno ročně)

Zákazy – seznam výrobků, jejichž prodej byl při těchto kontrolách zakázán, ať již z důvodu rozporů s technickými normami či dalšími předpisy, nebo pro porušení některých práv duševního vlastnictví (aktualizováno ročně)

Zajištění – seznam zabavených padělků zajištěných při kontrolách ČOI (aktualizováno ročně)

KONTAKT

Pokud máte otázky k otevřeným datům nebo chcete konzultovat aplikaci nad našimi otevřenými daty, můžete nás kontaktovat na adrese verejnadata@coi.cz

Pro podněty a stížnosti využijte prosím naši E-Podatelnu.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena