Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací o ČOI podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě:

1. Úplný název povinného subjektu
Uvádí se vždy bez zkratek: Česká obchodní inspekce

2. Důvod a způsob založení …
… povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost naleznete ZDE.

3. Organizační struktura
Vnitřní organizační struktura povinného subjektu se zobrazí kliknutím ZDE.

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu naleznete ZDE.

4.1 Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek je k nalezení ZDE.

4.2 Adresa úřadovny
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu je k dispozici ZDE.

4.3 Úřední hodiny
Základní pracovní doba: 9:00 – 14:30 hod. Obvyklá pracovní doba všech pracovišť: 7:30 – 15:30 hod.

4.4 Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť zobrazíte kliknutím ZDE.

4.5 Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť jsou uvedena ZDE.

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem: www.coi.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Vstupní formulář všech elektronických podatelen povinného subjektu naleznete ZDE.

4.8 Další elektronické adresy
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu: klikněte Kontakty, inspektoráty
ZDE kontakt na tiskového mluvčího ČOI

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu:
Česká národní banka, č. ú.: 829011/0710

6. IČ
Identifikační číslo povinného subjektu: 00020869

7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného subjektu: CZ00020869

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty, jako jsou plány kontrolní činnosti – klikněte ZDE.

Program pro dozor nad trhem pro rok 2021 podle čl. 18 odst. 5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008  – klikněte ZDE

8.2 Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu pro rok 2021 jsou ke stažení ve formátu PDF  ZDE . Závěrečný účet za rok 2020 je ke stažení ve formátu PDF  ZDE                 

9. Žádosti o informace
– žádost lze zaslat písemně na adresu příslušného inspektorátu ČOI – kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty, inspektoráty
– žádost lze zaslat prostřednictvím datových schránek jednotlivých inspektorátů viz  Kontakty, inspektoráty
– žádost lze zaslat prostřednictvím e-podatelny
– žádost lze doručit i osobně na příslušný inspektorát ČOI – viz Kontakty, inspektoráty
– seznam informací poskytnutých dle zákona 106/1999 Sb. naleznete ZDE

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: e-podatelna nebo Kontakty, inspektoráty

11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje – viz platné znění zákona 106/1999 Sb.

12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat naleznete v e-podatelně.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací naleznete ZDE.

14. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, naleznete ZDE.

15. Úhrady za poskytování informací 

      15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací …
… povinným subjektem a s tím spojených služeb je ke stažení ZDE ve formátu PDF.

      15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

      V roce 2017 a 2018 nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace.

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb
Výroční zprávy povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zmíněného zákona naleznete ZDE.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena