Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací o ČOI podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě:

1. Úplný název povinného subjektu Uvádí se vždy bez zkratek: Česká obchodní inspekce

2. Důvod a způsob založení … … povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost naleznete ZDE.

3. Organizační struktura Vnitřní organizační struktura povinného subjektu se zobrazí kliknutím ZDE.

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu naleznete ZDE.

4.1 Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek je k nalezení ZDE.

4.2 Adresa úřadovny Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu je k dispozici ZDE.

4.3 Úřední hodiny Základní pracovní doba: 9:00 – 14:30 hod. Obvyklá pracovní doba všech pracovišť: 7:30 – 15:30 hod.

4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť zobrazíte kliknutím ZDE.

4.5 Čísla faxu Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť jsou uvedena ZDE.

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem: www.coi.cz

4.7 Adresa e-podatelny Vstupní formulář všech elektronických podatelen povinného subjektu naleznete ZDE.

4.8 Další elektronické adresy Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu: klikněte Kontakty, inspektoráty ZDE kontakt na tiskového mluvčího ČOI

5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu: Česká národní banka, č. ú.: 829011/0710

6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu: 00020869

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu: CZ00020869

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty, jako jsou plány kontrolní činnosti – klikněte ZDE (Program_dozoru_nad_trhem_2024.pdf).

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu pro rok 2023 jsou ke stažení ve formátu PDF ZDE . Závěrečný účet za rok 2022 je ke stažení ve formátu PDF  ZDE          

9. Žádosti o informace – žádost lze zaslat písemně na adresu příslušného inspektorátu ČOI – kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty, inspektoráty – žádost lze zaslat prostřednictvím datových schránek jednotlivých inspektorátů viz  Kontakty, inspektoráty – žádost lze zaslat prostřednictvím e-podatelny – žádost lze doručit i osobně na příslušný inspektorát ČOI – viz Kontakty, inspektoráty – seznam informací poskytnutých dle zákona 106/1999 Sb. naleznete ZDE

10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: e-podatelna nebo Kontakty, inspektoráty

11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje – viz platné znění zákona 106/1999 Sb.

12. Formuláře Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat naleznete v e-podatelně.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení životních situací naleznete ZDE.

14. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, naleznete ZDE.

15. Úhrady za poskytování informací 

      15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací … … povinným subjektem a s tím spojených služeb je ke stažení ZDE ve formátu PDF.

      15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

      V roce 2021 byla vydána dvě rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace. Požadovaná výše úhrady byla rozhodnutím nadřízeného orgánu potvrzena. 

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zprávy povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zmíněného zákona naleznete ZDE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena