Poradenská činnost

Poradenská a informační služba

Česká obchodní inspekce v rozsahu působnosti vymezené příslušnými právními předpisy poskytuje veřejnosti bezplatné poradensko-informační služby.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Česká obchodní inspekce nemůže vydávat právně závazná rozhodnutí v občanskoprávních sporech. Nemůžeme například rozhodnout o tom, že podnikatel je povinen uznat Vaši reklamaci jako oprávněnou, nařídit podnikateli vrácení kupní ceny v případě, kdy jste odstoupili od smlouvy nebo rozhodnout o tom, zda byla ze strany podnikatele porušena smlouva. Právně závazná rozhodnutí v občanskoprávních sporech mohou vydávat obvykle pouze soudy.

Veškeré informace a rady pro další postup, které poskytujeme v rámci poradenské činnosti, představují pouze doporučení dalšího postupu. Stanovisko vyjádřené v doporučení není právně závazné pro spotřebitele ani pro podnikatele.

Naše doporučení se může lišit od případného budoucího rozhodnutí soudu v dané věci, jakož i od případného budoucího rozhodnutí jiného organizačního útvaru České obchodní inspekce či jiného orgánu veřejné moci ve správním nebo jiném řízení.

Informace o právech spotřebitele naleznete ve Spotřebitelském průvodci. Před podáním dotazu doporučujeme prostudovat informace uvedené v tomto Spotřebitelském průvodci. Odpověď tak můžete nalézt rychleji než prostřednictvím položení individuálního dotazu.

Usilujeme o to, na dotazy veřejnosti odpovědět v co možná nejkratší době, obvykle do 30 dnů od podání dotazu. Prosíme, nezasílejte urgence podaných dotazů, neuplynula-li dosud tato lhůta.

Upozorňujeme, že Česká obchodní inspekce zpravidla NENÍ příslušným správním úřadem zejména v níže uvedených oblastech. V rámci poradenské a informační služby nezodpovídáme dotazy, které se netýkají působnosti ČOI. Prosíme, obracejte se přímo na věcně příslušné úřady.

O zodpovězení dotazu v rámci poradenské a informační služby České obchodní inspekce lze požádat prostřednictvím elektronické podatelny.

E-podatelna

Obecné informace a rady týkající se vašich práv a vzniklých sporů najdete na tomto webu, vizte odkaz na Spotřebitelského průvodce a E-podatelnu výše. V případě, že máte specifický dotaz, je možné využít poradenskou linku vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00–16:00.

+420 222 703 404

Pracoviště PIS v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě jsou dostupná vždy v pondělí a ve středu: od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod.

Poradenství zajišťované Českou obchodní inspekcí nenahrazuje odbornou právní pomoc. V případě, že máte zájem o detailní posouzení konkrétního případu, doporučujeme Vám obrátit se na advokáta. Seznam advokátů je dostupný na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena