Přehled provozovatelů srovnávacích stránek platebních účtů

Dne 31. 10. 2018 vstupuje v účinnost ustanovení § 202 odst. 3 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“). Tato nová právní úprava ukládá provozovatelům srovnávacích stránek platebních účtů povinnost před zahájením a před ukončením provozu těchto stránek oznámit České obchodní inspekci a České národní bance údaje týkající se srovnávacích stránek a jejich provozovatele.

Provozovatel srovnávacích stránek

Za provozovatele srovnávacích stránek ve smyslu ustanovení § 1 písmene e) zákona o platebním styku se považují podnikatelé, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli.

 

Seznam provozovatelů srovnávacích stránek platebních účtů podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Provozovatel
Adresa srovnávacích stránek
Den zahájení provozu
Den ukončení provozu