Zákaz prodeje alkoholu mladistvým někteří stále nedodržují

(Praha, 30. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí 2019 nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zaměřila se zejména na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 198 případech. Z tohoto počtu ve 132 případech prodejci porušili zákaz prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let....

ČOI zajistila na tržnici Hatě padělky v hodnotě téměř 26 milionů korun

(Brno, 23. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na tržnici Hatě. Zajistila téměř 7 000 kusů padělků v hodnotě originálů blížící se částce 26 milionů korun. „Po vypracování všech odborných posudků, které potvrzují zajištění padělků světových značek, bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty a o propadnutí zboží. Výrobky budou následně zlikvidovány nebo předány k humanitárním účelům. Případy zboží, které bylo nalezeno mimo...

ČOI a ESC: Dobírka je přežitek, doporučujeme platit kartou

(Praha, 20. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce a Evropské spotřebitelské centrum přinášejí praktické rady při nákupech dárků na poslední chvíli. Podvody na internetu lze eliminovat důkladným prověřením obchodníka a vrácení peněz může při nedodání zboží zajistit platba kartou, nebo elektronickou peněženkou. Pozor je potřeba dát i na české přeprodejce zboží z Číny, na podmínky nákupu na splátky a také při výběru zboží na vánočních trzích.

Šenovská burza při kontrolách ČOI neobstála

(Ostrava, 19. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje pravidelně monitoruje výskyt padělků v městské tržnici v Ostravě. Tentokrát provedla 15 kontrol a ve všech případech zjistila porušení zákonů. „Prodej, nabídka nebo skladování padělků nebyl tentokrát zjištěn. Přesto jsme zaznamenali větší množství porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 12 pokut příkazem na místě v celkové výši 31 000 korun,“ říká k výsledkům kontrol ředitel regionálního inspektorátu Boris S...

ČOI zajistila ve Vyšším Brodě padělky za téměř 8 milionů korun

(České Budějovice, 16. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na tržnici ve Vyšším Brodě, kde zajistila více než 1 200 kusů padělků v hodnotě originálů téměř 8 milionů korun. „Ve všech dvou případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Za porušení zákona o ochraně spotřebitele může být uložena sankce až do výše 5 milionů korun. Vybrané zajištěné padělky budou využity pro humanitární účely, zbývající budou zlikvidovány,“ říká k výsledkům kontrol ředitelka inspekt...

Kontroly v Hostinném odhalily v polovině případů porušení zákona

(Hradec Králové, 12. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla kontrolu dodržování zákonů v dozorové kompetenci ČOI v oblasti služeb, prodeje a veřejného stravování v Hostinném a okolí. Celkem uskutečnila 23 kontrol a ve 12 provozovnách zjistila porušení zákona. „ČOI na místě vydala na 1 úředně neověřené délkové měřidlo a na 1 úředně neověřenou váhu zákaz používání v obchodním styku, do doby zjednání nápravy. Dále na místě uložila 11 pokut v celkové hodnotě 10 500 korun. V 1 případě zjištěný stav nasv...

Uváděné vlastnosti u čtyř izolačních výrobků neodpovídaly skutečnosti

(Praha, 9. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tepelně izolační výrobky pro stavebnictví. Jednalo se o průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny a výrobky z pěnového polystyrenu. Celkem zkontrolovala 57 výrobků a u 36 zjistila nedostatky. Přestože většina pochybení byla formálního charakteru, tak testy provedené akreditovanou laboratoří prokázaly, že některé polystyrenové izolace nesplňují výrobcem deklarované vlastnosti.

Pozor na nákup vánočních řetězů

(Praha, 6. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena