Kontroly v Hostinném odhalily v polovině případů porušení zákona

(Hradec Králové, 12. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla kontrolu dodržování zákonů v dozorové kompetenci ČOI v oblasti služeb, prodeje a veřejného stravování v Hostinném a okolí. Celkem uskutečnila 23 kontrol a ve 12 provozovnách zjistila porušení zákona. „ČOI na místě vydala na 1 úředně neověřené délkové měřidlo a na 1 úředně neověřenou váhu zákaz používání v obchodním styku, do doby zjednání nápravy. Dále na místě uložila 11 pokut v celkové hodnotě 10 500 korun. V 1 případě zjištěný stav nasv...

Uváděné vlastnosti u čtyř izolačních výrobků neodpovídaly skutečnosti

(Praha, 9. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tepelně izolační výrobky pro stavebnictví. Jednalo se o průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny a výrobky z pěnového polystyrenu. Celkem zkontrolovala 57 výrobků a u 36 zjistila nedostatky. Přestože většina pochybení byla formálního charakteru, tak testy provedené akreditovanou laboratoří prokázaly, že některé polystyrenové izolace nesplňují výrobcem deklarované vlastnosti.

Pozor na nákup vánočních řetězů

(Praha, 6. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Kontroly v Hlinsku v polovině případů odhalily porušení zákona

(Hradec Králové, 4. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na ochranu spotřebitele. Provedla celkem 19 kontrol v maloobchodních prodejnách a restauračních zařízeních a porušení zákonů zjistila v 11 případech. „ČOI za porušení zákonů uložila na místě 7 pokut v celkové hodnotě 7 000 korun a ve 4 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení. Dále zajistila 40 kusů padělků ochranné známky BURBERRY a APPLE v hodnotě originálů 91 000 korun. Také vy...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena