Aktuální práva spotřebitelů v oblasti zájezdů v době koronaviru

(Praha, 23. duben 2020) Oddělení poradensko informačních služeb České obchodní inspekce (ČOI) a odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) připravili rady pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu v souvislosti s onemocněním COVID-19. Spotřebitelé v materiálu najdou nejen odpovědi na nejčastější dotazy týkající se zájezdů, ale také vzorové formuláře.

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID -19)

(Praha, 20. březen 2020, aktualizováno 16. dubna 2020 - rozšířeno) Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž uvádění na trh podléhá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto výrobky musí za běžných okolností projít celým procesem posouzení shody (za účasti tzv. oznámeného subjektu – příslušné zkušebny), musí být na nich umístěno označení CE a vydáno prohlášení o shodě.

Žádný zákaz věnovat roušky seniorům či pacientům ČOI firmě z Jičínska neuložila

(Praha, 2. duben 2020) Česká obchodní inspekce odmítá nařčení České televize, že nepovolila věnovat roušky seniorům či pacientům firmě z Jičínska. Žádný takový zákaz vydán nebyl. Společnost, na kterou byla ČOI ze strany novinářů dotazována a které se zákaz dodat roušky seniorům a pacientům má údajně týkat, se na dodání roušek seniorům či pacientům České obchodní inspekce neptala a zároveň ze strany ČOI takový zákaz vydán nebyl. Roušky („ústenky“) lze darovat a není nutné mít povolení ČOI, nejedná se o osobní ochranné prostředky, které jsou harm...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena