sobota 22. července 2017 12:43 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > E-podatelna (elektronický kontakt na ČOI)

Než  pošlete  dotaz  na  ČOI,  podívejte  se  prosím  na  kompetence  úřadu,  zda-li  odpovídají Vašemu  problému.

Zasláním Vašeho dotazu na správný úřad značně urychlíte jeho vyřízení.

kontakt na e - podatelnu je na konci této stránky

OBRAŤTE SE NA NÁS POKUD PRODÁVAJÍCÍ……..

 • neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo nesprávně účtuje
 • nabízí neoznačené výrobky (např. textil, obuv nebo křišťálové sklo bez označení materiálového složení)
 • nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce
 • nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné
 • prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost
 • používá nekalé obchodní praktiky, například:
  - uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě,
  - uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod.
 • klamavou obchodní praktikou je i prodej padělků.
 • nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi
 • neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace
 • nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil
 • nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl
 • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace

  Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, to je zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Pokud se nepodaří vyřešit spor tímto způsobem nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.

 

 Česká obchodní inspekce může v případě reklamace postihnout pouze jednání v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce (to znamená, zdali byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace, vydáno písemné rozhodnutí)

KAM SE OBRÁTIT POKUD NEMÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE V DOZOROVÉ PRAVOMOCI

- klikněte zde - 


Pokud si po přečtení předchozích řádků přejete podat podnět České obchodní inspekci, pak vítejte v elektronické podatelně!

Nejprve si, prosím, zvolte inspektorát, kterému chcete svůj podnět zaslat - podle toho, kde se nalézá sídlo společnosti, jíž se Vaše podání týká:

(Položky dotazníku označené * je nutno vyplnit, jinak formulář nebude možno odeslat! Do řádku e - mail vložte pouze jednu emailovou adresu.)

 

 

 

 

Inspektorát *
Typ sdělení *
Předmět zprávy
Text sdělení *
Váš titul, příjmení a jméno *
Název Vaší firmy či organizace
Vaše IČ
Ulice *
Číslo popisné *
Obec/Město *
PSČ *
E-mail: *
Telefon
Příloha (max. 8 MB)
Příloha (max. 8 MB)
Příloha (max. 8 MB)
Příloha (max. 8 MB)
Příloha (max. 8 MB)
 
* Opište kód z obrázku:

 

Vaše podněty a dotazy vyřizujeme ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení na ČOI. Prosíme, abyste v této lhůtě nepodávali Váš podnět či dotaz opakovaně a vyčkali na odpověď.   

Technická poznámka: Pro odeslání podání přímo na elektronickou adresu naší podatelny (podatelna@coi.cz), popřípadě s použitím elektronického podpisu klikněte prosím ZDE, čímž otevřete svůj e-mailový program a z něj nám odešlete své sdělení.

Pokud potřebujete více technických informací k odeslání elektronického podání, naleznete je ZDE ve formátu PDF.