Sezónní slevy a akční ceny pod lupou

Závěrečná zpráva za rok 2012 (Praha, 31. leden 2013) Období zimních výprodejů je v plném proudu. Obchodníci lákají spotřebitele slevami doslova na každém rohu. Inspektoři České obchodní inspekce tyto aktivity prodejců průběžně monitorují a kontrolují, stejně jako tomu bylo v loňském roce. V průběhu roku 2012 zkontrolovali celkem 2948 super- i hypermarketů provozovaných obchodními řetězci, hobbymarketů, větších i menších obchodů, butiků a dalších provozoven nabízejících výprodeje nebo akční slevy na zboží, a to včetně internetových obchodů. Pov...

PROSAFE: Bezpečnost zapalovačů

(Brusel) Dne 8. listopadu 2012 se konala závěrečná konference ke společné dozorové akci zaměřené na bezpečnost zapalovačů. Na této konferenci byly prezentovány výsledky, kterých se podařilo dosáhnout za téměř pět a půl roku obětavé práce. Nezisková evropská organizace PROSAFE a její členové se zavázali k provádění koordinovaných činností při dozoru nad trhem se zapalovači od září 2007. Účelem akce bylo nejen zkontrolovat, zda jsou na trh uváděny pouze zapalovače, které jsou bezpečné a odolné před použitím malými dětmi, ale také zlepšit spoluprá...

Co drahý kámen, to podvod

Výsledky laboratorních rozborů šperků(Praha, 29. leden 2013) S ročním odstupem zopakovala Česká obchodní inspekce kontroly šperků nabízených v prodejnách zlatnictví. Ověřovala, zda prodejci neklamou spotřebitele nabídkou šperků s kameny, které neodpovídají svým složením deklaraci. Celkem bylo odebráno 7 šperků, a to ve třech prodejnách přímo v centru Prahy a ve dvou prodejnách klenotů v Českém Krumlově, které byly předány k laboratornímu přezkoumání v Kriminalistickém ústavu Praha. Odborné posudky specializované laboratoře obsahovaly u všech 7 ...

Prodejci dekoračních tapet kontrolou neprošli

Výsledky kontrol tapetových výrobků (Praha, 28. leden 2013) Při kontrolách sortimentu dekoračních tapet, na něž se zaměřila Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2012 u 74 distributorů, zjistili inspektoři porušení povinností stanovených platnými předpisy celkem ve 39 případech, tj. ve více než polovině.  U 21 distributorů bylo zjištěno porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, neboť tapety, které byly uvedeny na trh po 1. 1. 2011, nebyly opatřeny označením CE nebo distributoři neměli v obchodních dokladech úplnou informaci o znače...

Zvýšení kontrol a pokut zlepšilo péči o jakost paliva

Celoroční zpráva ke kontrole pohonných hmot - rok 2012(Praha, 24. leden 2012) V průběhu roku 2012 odebrala a zkontrolovala Česká obchodní inspekce historicky nejvyšší počet vzorků pohonných hmot, a to 3 172, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům příslušných norem celkem 98 odebraných vzorků. Tomu odpovídá i poměr zjištění, který byl po porovnání se všemi lety od 2. pololetí roku 2001 nejnižší, a to 3,1 %. Pro podezření, že byla u čerpací stanice prodána nejakostní pohonná hmota, podalo na inspektoráty České obchodní inspekce podnět ke kontrol...

Rizika hraček prodávaných společně s potravinami

Závěrečná zpráva projektu (Praha, 22. leden 2013) Hračky prodávané jako součást potravin musí splňovat stejné standardy bezpečnosti, včetně informačních povinností, jako hračky nabízené samostatně. Česká obchodní inspekce při kontrole 453 typů hraček pevně spojených s potravinou, v potravině obsažených nebo do ní přimíchaných zjistila nedostatky u 102 z nich. Inspektoři posuzovali u těchto výrobků riziko zalknutí spojené s bezděčným spolknutím nebo vdechnutím hračky připojené k potravině. Zejména u výrobků, které budou vkládány do úst (např...

ČOI upozorňuje na nebezpečné autíčko-odrážedlo

(Praha, 18. leden 2013) Inspektoři ČOI zjistili, že na vnitřním trhu je možné zakoupit výrobek, který může pro děti, jimž je určen, představovat riziko poranění. Ke zranění může dojít při běžné hře s plastovým autíčkem-odrážedlem, proto Česká obchodní inspekce jeho prodej zakázala a následně distributor stáhl tento výrobek z trhu. Jedná se o následující výrobek: Odrážedlo  -  KID MINI GLIDING No: HT5503 Vyrobeno v Číně EAN: 6932226455033 Dovozce: Tuan & PHUONG ,TTTM SAPA. Libušská 319, Praha 4 Příčiny nebezpečnosti Odrážedlo má m...

2012: Mnoho nebezpečných hraček

Závěrečná zpráva za rok 2012(Praha, 17. leden 2013) Nabídka hraček na českém trhu je monitorována a průběžně kontrolována Českou obchodní inspekcí po celý rok. Kontroly byly v roce 2012 zaměřeny především na rizikové skupiny výrobků, například na hračky uváděné do činnosti ústy, různá odrážedla, hračky do vody, se střelami a také na hračky plyšové. Cílem těchto kontrol a posouzení bezpečnosti byly především výrobky určené nejvíce ohrožené skupině nejmenších uživatelů. V uplynulém roce bylo zkontrolováno celkem 1 213 prodejců, dovozců nebo výrob...

ČOI v prosinci zjistila nejakostní nafty a směsné palivo

Výsledky sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v prosinci 2012(Praha, 15. leden 2013) Výsledky kontrol jakosti odebraných motorových paliv byly v prosinci 2012 téměř na stejné úrovni jako v listopadu.  U čerpacích stanic na území České republiky bylo celkem odebráno 201 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG, z nichž nevyhovělo kritériím stanovenými příslušnými technickými normami 7 vzorků, a to jeden vzorek benzinu, 4 vzorky motorové nafty a 2 vzorky směsného paliva. Přílohy: 0115 TZ Kontrola jakosti pohonných h...

ČOI: třetině prodejců se slevy prodraží

(Praha 10. leden 2013) Dodržování povinností prodejci při výprodejních a slevových akcích kontroluje Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok. V závěru loňského roku se v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřila na prodej zboží za akční ceny v obchodních řetězcích. Inspektoři v období jednoho měsíce zkontrolovali 296 provozoven s nabídkou zboží „v akci“ a porušení povinností při jeho prodeji zjistili téměř ve 40 % prodejen. „Ne vždy jsou však tyto slevy skutečné a zdaleka ne vždy jsou spotřebitelé o ceně správně informováni. Proto kontroly v...
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena