Malé součásti flétny může dítě vdechnout

(Praha, 30. duben 2013) Hračky patří mezi výrobky, jejichž nabídku a prodej Česká obchodní inspekce celoročně monitoruje. Její inspektoři se zaměřují především na vyhledávání rizikových hraček, které by mohly svými vlastnostmi nebo v důsledku nedostatečných informací ze strany prodávajícího poškodit zdraví uživatelů – dětí. Jedním z rizikových výrobků zjištěných na českém trhu je i plastová flétna původem z Číny. „Prodej tohoto výrobku byl zakázán, neboť při zkoušce tahem se uvolnila vnější i vnitřní část odnímatelného náustku flétny. Dítěti ta...

Kontroly solárií jsou nutné – rizika jsou vysoká

Závěrečná zpráva za rok 2012(Praha, 25. duben 2013) V roce 2012 bylo Českou obchodní inspekcí zkontrolováno 70 solárních studií a nadlimitní hodnoty záření byly zjištěny u 13 provozovaných solárií. „Přestože je skutečný stav solárních zařízení podstatně lepší než v předchozích letech, budeme je dále kontrolovat, abychom ochránili spotřebitele před vysokou míru rizika poškození zdraví vlivem nadměrného ozáření,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Pokračovat v kontrolách solárních studií je nezbytné, neboť životnost používaných trubic...

Neznačených lihovin na trhu zjištěno méně

(Praha, 24. duben 2013) Nebezpečí skryté v neznačeném alkoholu spotřebitelům stále hrozí, proto se Česká obchodní inspekce mimo rámec svých plánovaných aktivit podílela na mimořádné součinnostní kontrolní akce proti nelegálním výrobcům, distributorům a prodejcům lihovin, která probíhala v několika termínech od listopadu 2012 do února 2013. V průběhu 1033 kontrol bylo při 9 z nich zjištěno porušení nařízení vlády, které stanoví povinnost vybavit lihoviny dokladem původu. Tato zjištění byla postoupena příslušným orgánům dozoru k přijetí opatření ...

Pozor na mobily s přeinstalovaným software

(Ústí nad Labem, 23. duben 2013) Téměř každodenně zjišťují inspektoři České obchodní inspekce při své kontrolní činnosti, s jakými problémy se mohou potýkat spotřebitelé, pokud nejsou pravdivě informováni o vlastnostech výrobků. Jedním z výrobků, jehož koupi by měli spotřebitelé věnovat patřičnou pozornost, je mobilní telefon. Při kontrole bylo prokázáno, že prodávající přeinstaloval software, aniž o tom kupující jakkoli informoval. Upravené mobilní telefony lze na českém trhu sice nabízet, ale jen za předpokladu, že je spotřebitel s provedeným...

Jakákoliv diskriminace spotřebitele je nezákonná

(Praha, 22. duben 2013) Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje v rámci povinností stanovených prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb diskriminovat. Na odhalování takového jednání se Česká obchodní inspekce zaměřuje průběžně po celý rok. „V rámci kontrol bylo zjištěno pouze několik případů diskriminace spotřebitele, nemělo by k ní však docházet vůbec. Proto budeme toto protiprávní jednání nadále sledovat a všechny jeho formy postihovat,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír ...

Nekalé praktiky na předváděcích akcích

(Praha, 18. duben 2013) V 1. čtvrtletí zjistila  ČOI porušení ve více než 80 % kontrol a uložila v tomto období pokuty ve výši 5,4 mil. Kč. „Nekalých obchodních praktik na předváděcích akcích, včetně agresivních, přibylo,“ konstatoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. Odsoudil opakovaně formy poškozování spotřebitelských práv, zejména fiktivní výhry, za které musejí výherci platit, i tzv. VIP, klubové či členské karty, na které doplácejí opět převážně účastníci z řad důchodců. „Tyto praktiky uplatňované vůči důvěřivým seniorům zaslouží m...

ČOI: Kontrolujte údaje na zboží z e-shopů!

(Praha, 16. duben 2013) Zboží zakoupené prostřednictvím internetu ne vždy splňuje to, co prodávající nabízí. O tom se přesvědčili inspektoři ČOI po odebrání ložní sady Dreamland. Měla být z dutých vláken, s bavlněným potahem a vhodná pro alergiky. Údaje na dodaném zboží však deklarovaly obsah bavlny v potahové látce pouze 50%, náplň „značkové vlákno“ a o použitelnosti pro alergiky žádná zmínka. Ani to však neodpovídalo skutečnosti. Laboratorní testy prokázaly pouze 20% podíl bavlny v potahu a v náplni minimální obsah dutých vláken, zato příměs ...

V březnu u pump nejakostní nafty i benzíny

(Praha, 11. březen 2013) Po prvních měsících roku, kdy byl zjištěn velmi nízký počet nejakostních pohonných hmot, představují březnové výsledky kontrol ČOI pro spotřebitele nepříznivou zprávu. Deset vzorků z 223 odebraných nevyhovělo jakostním požadavkům příslušných technických norem. „Laboratorní rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u 3 vzorků automobilových benzinů, 5 vzorků motorové nafty a 2 vzorků směsného paliva, z toho u tří z nich velmi závažné,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. „Mám v plánu set...

Nebezpečná laserová ukazovátka na českém trhu

Mezinárodní kontrolní akce - zpráva k situaci na českém trhu (Praha, 10. duben 2013) Spolu s dalšími dozorovými orgány členských zemí EU se Česká obchodní inspekce podílí na řadě mezinárodních kontrolních projektů. Jedním z nich je kontrola bezpečnosti laserových ukazovátek. „V souladu s pokyny provedli inspektoři u distributorů těchto výrobků celkem 18 kontrol a porušení stanovených povinností zjistili v 11 případech. Do informačního systému RAPEX byly v průběhu akce jako nebezpečné nahlášeny 4 typy laserových ukazovátek a dalších 6 výrobků...

Školení EU zaměřené na posuzování rizik

Výzva zájemcům z oblasti průmyslu a odborné veřejnosti Vyhodnocování rizik výrobků pro spotřebitele je velmi komplikované. Jejich chybné posouzení může stát ekonomické operátory mnoho finančních prostředků a může též poškodit jejich dobré jméno. Chcete se naučit provádět toto posuzování rizik podle současných metod? Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena