Pozor na mobily s přeinstalovaným software

(Ústí nad Labem, 23. duben 2013) Téměř každodenně zjišťují inspektoři České obchodní inspekce při své kontrolní činnosti, s jakými problémy se mohou potýkat spotřebitelé, pokud nejsou pravdivě informováni o vlastnostech výrobků. Jedním z výrobků, jehož koupi by měli spotřebitelé věnovat patřičnou pozornost, je mobilní telefon. Při kontrole bylo prokázáno, že prodávající přeinstaloval software, aniž o tom kupující jakkoli informoval. Upravené mobilní telefony lze na českém trhu sice nabízet, ale jen za předpokladu, že je spotřebitel s provedenými úpravami předem seznámen.

Na základě podnětu spotřebitele prověřovali pracovníci Inspektorátu Ústeckého a Libereckého prodejce mobilních telefonů. Soudní znalec posouzením odebraného výrobku MT NOKIA X3-02.5 prokázal, že prodávající upravil zakoupený mobil přehráním – změnil původní tovární software za jinou verzi, obsahující i lokalizaci českého jazyka. Takto upravený mobilní telefon prodal spotřebiteli, aniž by jej předem zřetelně upozornil na to, že se jedná o upravovaný výrobek, popř. výrobek, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny.

Tímto jednáním prodávající porušil informační povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele pro prodej upravovaných výrobků (§ 10 odst. 6) a bude s ním vedeno správní řízení. Za stejné protiprávní jednání mu byla uložena pokuta již v minulosti, jedná se tedy o opakované zjištění.

Upravené mobilní telefony, tj. s přeinstalovaným software, lze sice na českém trhu prodávat, ale pouze za předpokladu, že spotřebitel bude předem vhodným způsobem seznámen, s tím, že taková úprava byla provedena. Pokud tuto důležitou informaci prodávající zamlčí, má spotřebitel právo od smlouvy pro rozpor věci s kupní smlouvou odstoupit. Upravené výrobky také musí být v provozovně nabízeny odděleně od ostatních výrobků, a to v místě vyhrazeném k jejich prodeji.


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena