Při dobíjení svítilny JY SURET hrozí úraz elektrickým proudem

  (Praha, 13. duben 2016) Česká obchodní inspekce při monitorování trhu s výrobky sortimentu elektro zjistila, že je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje riziko úrazu. Odborným posouzením bylo prokázáno, že rozteč a rozměry síťových kolíků adaptéru nevyhovují příslušné české technické normě. V případě použití této svítilny s nevhodným síťovým adaptorem hrozí uživateli při neopatrném dotyku živé části úraz elektrickým proudem. Po zákazu další distribuce a stažení z distribuce byla svítilna notifikována v RAPEXu pod číslem A11/0...

Značení textilu – 2015

(Praha 12. duben 2016) V průběhu celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřené zejména na prodej textilu a textilních výrobků, bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 1893 z celkového počtu 3607 provedených kontrol (52,5 %). Nejčastěji porušovaly kontrolované osoby informační povinnosti o stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Kromě neseznámení spotřebitele s cenou se jednalo o neúplné nebo nesprávné značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji. Poměrně č...

Stánky na Hatích nabízely padělky i nebezpečné zapalovače

(Brno, 7. duben 2016) Mimořádná kontrolní akce v tržnici na Hatích byla zaměřena na vyhledávání prodeje, nabídky a skladování zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Kromě inspektorů ČOI se na akci podíleli i pracovníci Celní správy a zástupci majitelů ochranných známek. „Inspektoři v tržnici ASIA BAZAR po předchozím monitoringu zkontrolovali 7 stánků, v nichž zajistili kromě 310 kusů padělků různých značek také 48 kusů nebezpečných výrobků, a to zapalovačů neobvyklého typu, tzv. novelty, které jsou svým designem přitažlivé pro...

Koloběžka SCOOTER Jrl 204033 není bezpečná

(Praha, 6. duben 2016) Jarní sluníčko vyláká do parků a na hřiště děti a rodiče do obchodů s koloběžkami. Ne všechny, které trh nabízí, jsou však bezpečné. Týká se to zejména hračky, kterou   Česká obchodní inspekce nařídila po odborném posouzení okamžitě stáhnout z distribuce, neboť představuje pro nejmenší dětské uživatele riziko poranění. Výrobek nevyhověl požadavkům na bezpečnost v několika parametrech, a to na vyčnívající části, na uspořádání kol a také na pevnost.  Po nahlášení kontaktnímu bodu byla hračka notifikována jako nebezpečná v d...

Kontroly drtičů a štěpkovacích strojů byly bez závad

(Praha 5. duben 2016) Během této kontrolní akce České obchodní inspekce byl zmapován prodej drtičů a štěpkovacích strojů na českém trhu. Techničtí inspektoři zkontrolovali u 46 distributorů, 1 dovozce a 2 výrobců 67 výrobků, u nichž nezjistili žádné nedostatky. Ke kontrolovaných výrobkům předložili výrobci i dovozce technickou dokumentaci v příslušném rozsahu a fyzickými kontrolami výrobků nebyly zjištěny závady ani v jejich povinném značení. Prodej výrobků ze třetích zemí a výrobků, které by zjevně nesplňovaly základní požadavky příslušných pr...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena