Při slevách loni 43 % prodejců porušilo zákon

(Praha, 28. únor 2020) Slevy jsou celoroční fenomén a proto se i Česká obchodní inspekce kontroluje slevy průběžně. V roce 2019 uskutečnila Česká obchodní inspekce celkem 4 390 kontrol slev a akčních cen a porušení zákonů zjistila více než ve 43 procentech případů. „Obchodníci obvykle neinformují spotřebitele řádně o cenách, nebo deklarovaná cena v letáku nebo v regálu pak často neodpovídá ceně naúčtované u pokladny,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Prodej zábavní pyrotechniky se nejvíce provozuje na tržnicích

(Praha, 25. únor 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřených na nabídku, prodej a skladování pyrotechniky. Ke konci minulého roku provedla 174 kontrol a ve 38 případech zjistila porušení zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích. Na základě zjištěných nedostatků zakázala prodej 937 kusů zábavní pyrotechniky v hodnotě téměř 180 000 korun. „Výsledky kontrolní akce v roce 2019 potvrdily, že se situace oproti roku 2018 příliš nezměnila. I nadále byl prokázán prodej pyrotechnických výrobků osobám mladším 18 let, kdy nejví...

Aukce energií jsou stále problematické

(Praha, 21. únor 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly z oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií za rok 2019 a potvrdila alarmující výsledky. Provedla 52 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř u 95 % případů. „Výsledky kontrol za rok 2019 jsou alarmující a potvrdily, že oblast nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií patří k těm formám obchodování, při kterých je porušování spotřebitelské legislativy zjišťováno ve velké míře. Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti nabídky a poskytování...

Kontrola varných desek odhalila u většiny typů nedostatky

(Praha, 18. únor 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala vestavné plynové varné desky. V českých domácnostech, kde jsou často používány, musí být při jejich nabídce a prodeji, včetně jejich instalace, dodržovány příslušné právní předpisy. ČOI v minulém roce provedla 25 kontrol, při kterých se zaměřila na 19 typů těchto výrobků. Nedostatky zjistila u 16 typů. Nejvíce jich bylo nalezeno v oblasti povinného značení výrobků.

Nedostatky v kvalitě pohonných hmot mají klesající tendenci

(Praha, 14. únor 2020) Česká obchodní inspekce sleduje od roku 2001 kvalitu pohonných hmot. Během těchto 18 let prováděla pravidelné kontroly benzínu, nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků u čerpacích stanic na celém území České republiky, včetně jejich rozborů v odborné laboratoři.

Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší

(Praha, 13. únor 2020) Česká obchodní inspekce sledovala v průběhu celého roku 2019 jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. V tomto období odebrala 2 668 vzorků pohonných hmot a stanoveným parametrům nevyhovělo 18 vzorků, což je 0,7 %. Oproti roku 2018 došlo ke zlepšení, jelikož v roce 2018 nevyhovělo 1,1 % odebraných vzorků. Česká obchodní inspekce uložila v roce 2019 zákaz prodeje na 86 034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2 721 601 Kč.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena