Někteří obchodníci stále blokují nákupy evropských spotřebitelů

(Praha, 29. prosinec 2021) Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování povinností, které obchodníkům vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a další formy diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. ČOI provedla celkem 15 kontrol a porušení tohoto nařízení zjistila ve 2 případech.

Při nákupech na internetu zůstaňte obezřetní

(Praha, 17. prosinec 2021) Blížící se svátky a hrozba nemoci COVID-19 znamená pro spotřebitele častější nákupy na internetu. ČOI v závěru roku řeší denně 40 až 50 stížností, dotazů, či spotřebitelských podání na internetové obchody. Drtivá většina nespokojených spotřebitelů si stěžuje na tzv. „nákupní galerie“, dlouhé doby dodání zboží v řádu měsíců, případně nedodání žádného zboží. S tímto problémem se potýkají i spotřebitelé ze Slovenska, jak informuje Evropské spotřebitelské centrum působící při ČOI....

Zákon zakazující prodej v prostorách nad 200 m² se 24. a 25. prosince neuplatní

(Praha, 16. prosinec 2021) Česká obchodní inspekce reaguje na dotazy médií, podnikatelů i spotřebitelů a vysvětluje, že zákon o prodejní době v maloobchodě se letos na Štědrý den a 25. prosince neuplatní, tedy jednoduše řečeno „neplatí“. Žádné kontroly na prodej v prostorách nad 200 m² proto ČOI v těchto dnech provádět nebude, obchodníci se však musí řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

Prodej alkoholických nápojů mladistvým se potvrdil u tří z pěti kontrol

(Praha, 14. prosinec 2021) Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí 2021 zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Dále zjišťovala, zda obchodníci dodržují zákon o spotřebních daních, povinném značení lihu, i zákon o ochraně spotřebitele. V této oblasti provedla 1 570 kontrol a u 674 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což je téměř 50 %. Ke 101 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let, z toho v 61 případech inspektoři ČOI zjistili prodej alkoholických nápojů mladistvým. ...

Kontrola dodržování poctivosti prodeje v prodejnách tzv. „luxusních sýrů“

(Ostrava, 13. prosinec 2021) Pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského, provedli ve dnech 18. října až 30. listopadu kontrolu ve specializovaných prodejnách sýrů, sýrových specialit a lahůdek. „Cílem této akce bylo porovnat výsledky kontroly s kontrolní akcí zaměřenou na stejné produkty, kterou jsme provedli v roce 2014,“ uvedl ředitel inspektorátu Boris Stabryn. Z 34 kontrol byly nedostatky zjištěny ve 23 případech, tj. téměř v 68 %. Za zjištěná porušení bylo uloženo 15 pokut v celkové výši 24 000 Kč. ...

ČOI zajistila během dvou dní padělky v hodnotě 10 milionů korun

(Praha a České Budějovice, 10. prosinec 2021) Česká obchodní inspekce ve spolupráci s Celní správou a Cizineckou policií provedla kontroly na tržnici ve Strážném na jihu Čech a na tržnici SAPA v Praze. V obou případech inspektoři využili svých pravomocí a zjednali si přístup do uzavřených skladových prostor za pomoci zámečníka. Celkem za dva dny bylo zajištěno zhruba 6 000 kusů padělků vyčíslených v cenách originálů ve výši 10 000 000 Kč.

Mimořádná kontrolní akce odhalila porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým

(Praha, 6. prosinec 2021) Česká obchodní inspekce se zúčastnila společné mimořádné kontrolní akce, která byla zaměřena na dodržování zákazu nabídky, prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Během šesti dnů ve spolupráci s Policií ČR a dalšími dozorovými orgány uskutečnila ČOI celkem 108 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 50 případech.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena