Často kladené otázky (E-podatelna)

Nekalé praktiky
Na koho se mohu obrátit?
Může vám podnikatel bez předchozí domluvy zaslat zboží s přiloženou složenkou?
Může vás podomní prodejce opakovaně navštívit i přes váš nesouhlas?
Co když zlevněné zboží už na začátku akce není na prodejně k dostání?
Co když zboží nemá deklarované vlastnosti?
Jaké praktiky jsou vždy nekalé?
Kdy je praktika agresivní?
Kdy je praktika klamavá?
Jak poznám nekalou obchodní praktiku?
Reklama
Co je to reklama?
Jak rozlišit reklamu od nabídky na uzavření smlouvy?
Může být reklama pro podnikatele závazná?
Kdy je reklama klamavá?
Obtěžují Vás reklamní letáky ve schránce?
Na koho se mohu obrátit?
EET, účtování cen a plateb
EET
Co je EET?
Jaký je rozdíl mezi účtenkou a dokladem o koupi?
Co musí účtenka obsahovat?
Je podnikatel povinen mi vystavit účtenku?
Na koho se mohu obrátit?
Účtování cen a plateb
Musí být zboží označeno cenou?
Musím znát konečnou cenu?
Může podnikatel účtovat poplatek za platbu kartou?
Na koho se mohu obrátit?
Koupě zboží
Povinnosti prodávajícího
Co se rozumí poctivostí prodeje?
Je prodávající povinen mi vystavit kupní doklad?
Dostanu při nákupu automaticky záruční list?
Musím dostat český návod?
Mám právo žádat předvedení zboží?
O čem všem mě musí prodávající informovat?
Musím si zboží překontrolovat?
Je nějak určena prodejní doba?
Záruka a odpovědnost za vady
Je vůbec záruka na spotřební zboží?
Co je to záruka za jakost?
Odpovídá prodávající i za vady zboží koupeného jako použité?
Na jaké vady se zákonná odpovědnost prodávajícího nevztahuje?
Prodlužuje se dvouletá odpovědnost za vady o dobu, kterou zboží strávilo v reklamace?
Odpovídá prodávající za vyměněné zboží opět 24 měsíců?
Může prodávající svoji odpovědnost za vady omezit?
Nákup bytu či domu
Délka záruky
Lhůta k vyřízení reklamace
Co když si nechám dům postavit?
Je kupní smlouvou zhotovení věci na zakázku?
Jsem spotřebitelem, když nakoupím na IČO?
Na koho se obrátit?
Nákup mimo kamennou prodejnu
Nákup přes internet
Na co pamatovat v průběhu objednávky?
Musí mi podnikatel potvrdit objednávku?
O čem mě musí podnikatel informovat?
Co když nakoupím v zahraničním e-shopu?
Jak fungují slevové portály?
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží
Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Může mi prodávající vrátit jen část kupní ceny?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Co se děje po odstoupení od smlouvy?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Co se děje po odstoupení od smlouvy?
Na koho se mohu obrátit?
Nákup po telefonu
Lze po telefonu uzavřít smlouvu?
Mám si dát pozor na dárky nabízené po telefonu?
O čem mě musí podnikatel informovat?
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží
Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené částky?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u služeb
Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené částky?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Na koho se mohu obrátit?
Nákup mimo obchodní prostory
Co se rozumí „mimo obchodní prostory“?
O čem mě musí podnikatel informovat?
Změna dodavatele energie při podomním prodeji
Předváděcí akce
Co musí obsahovat pozvánka na předváděcí akci?
Může po mně podnikatel již v průběhu předváděcí akce požadovat zaplacení ceny zboží nebo služby?
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží
Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené částky?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Jak si počínat, pokud vracím nadměrné zboží?
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u služeb
Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?
Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?
Může mi podnikatel vrátit jen část zaplacené částky?
Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat?
Na koho se mohu obrátit?
Reklamace zboží
Na co nezapomenout při uplatnění reklamace
U koho mohu podat reklamaci?
Musí prodávající reklamaci přijmout?
Co musí reklamační protokol obsahovat?
Musím věc k reklamaci předat?
Potřebuji k reklamaci kupní doklad?
Musím spolu s reklamovaným zbožím předat původní obal a veškeré příslušenství?
Lhůta pro vyřízení reklamace
Od kdy se lhůta pro vyřízení reklamace počítá?
Je možné ji prodloužit?
Co mohu dělat při jejím nedodržením ze strany prodávajícího?
Práva z vad zboží při vyřizování reklamace
Jaká mám práva při reklamaci do 6 měsíců od převzetí?
Jaká mám práva při reklamaci po 6 měsících od převzetí?
Kdy mohu pro vady zboží odstoupit?
Zamítnutá reklamace
Z jakých důvodů může prodávající reklamaci zamítnout?
Co když se zamítnutím nesouhlasím?
Může mi prodávající účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci?
Co když se vada podle prodávajícího neprojevila?
Musí mi prodávající uhradit náklady spojené s reklamací?
Na koho se mohu obrátit?
Smlouva o dílo
Oprava, úprava a údržba věci
Co sem spadá?
Potvrzení nebo smlouva
Musí být smlouva o dílo písemná?
Kdy mám nárok dostat od podnikatele potvrzení?
Jaké má podnikatel před uzavřením smlouvy povinnosti?
Převzetí díla
Co když si věc nevyzvednu?
Kdy můžu odmítnout věc převzít?
Mám právo požadovat předvedení věci?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Cena díla
V jakou chvíli mám povinnost zaplatit?
Jak se dozvím, kolik mě to bude stát?
Musí mi podnikatel vystavit doklad o zaplacení služby?
Reklamace díla
Co můžu reklamovat?
Jaká mám práva z vad díla?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když mám s reklamací výdaje?
Jaké jsou další povinnosti podnikatele?
Poškození věci při opravě
Co mám dělat, když podnikatel věc při opravě poškodí?
Na koho se mohu obrátit?
Zhotovení stavby
Co sem spadá?
Smlouva
Jakým způsobem smlouvu o zhotovení stavby uzavřu?
Co by měla obsahovat vyvážená smlouva o zhotovení stavby?
Můžu kontrolovat průběh stavebních prací?
Převzetí stavby
Mohu odmítnout si stavbu převzít?
Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?
Reklamace stavby
Co mohu reklamovat?
Jakou má podnikatel lhůtu k vyřízení reklamace?
Co když musím v rámci reklamace vynaložit náklady?
Jaká mám v rámci uplatnění reklamace práva?
Za co podnikatel odpovídá?
Je na stavbu záruka?
Mohu si nechat stavbu s vadami dokončit jiným podnikatelem?
Cena stavby, rozpočet
Co když si nedohodneme výši ceny?
Kdy podnikatel může navýšit odhadní cenu?
Lze cenu stanovenou rozpočtem přesto navýšit?
Jak mám v rámci rozpočtu počítat s vícepracemi?
Mám právo obdržet vyúčtování?
Kdy mám povinnost zaplatit?
Na koho se mohu obrátit?
Jiná činnost
Co sem spadá?
V jakou chvíli mám povinnost zaplatit?
Jak se dozvím, kolik mě to bude stát?
Mám právo na obdržení potvrzení od podnikatele?
Jak je dílo prováděno?
Může podnikatel odmítnout moji žádost o provedení jiné činnosti?
Kdy mám provedenou činnost reklamovat?
Jaká mám práva z vadného plnění?
Jakou má podnikatel lhůtu na vyřízení reklamace?
Co když mi v důsledku jednání podnikatele vznikne škoda?
Jaké má podnikatel další povinnosti?
Na koho se mohu obrátit?
Je smlouvou o dílo zhotovení věci na zakázku?
Zájezd
Je rozdíl mezi zájezdem a ubytováním?
Musí být smlouva písemná?
A jde to, pokud cestovní kancelář nedodrží smlouvu?
Možnost od smlouvy odstoupit
Lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů?
A je možné odstoupit od smlouvy pro její změnu ze strany CK?
A jde to, pokud cestovní kancelář nedodrží smlouvu?
Lze odstoupit z jiných důvodů?
Můžu za sebe poslat náhradníka?
Může cestovní kancelář dodatečně zvýšit cenu?
Co když objednaný hotel bude obsazený?
Reklamace zájezdu
Kdo může podat reklamaci?
U koho mám podat reklamaci?
Co vše lze reklamovat?
Na co při reklamaci nezapomenout?
Kdy mohu reklamovat?
Do kdy musí cestovní kancelář vyřídit reklamaci?
Nejčastější důvody reklamace
Byl jsem ubytován v jiném hotelu
Neměl jsem slibovaný výhled na moře
Nebyl jsem spokojený s jídlem
Kvalita ubytování nebylo vyhovující
Kvůli hluku z nočního klubu jsem nemohl spát
Hotel byl mnohem dál od pláže
Čas příjezdu do destinace byl posunut
Co si představit pod ztrátou radosti z dovolené
Na koho se mohu obrátit?
Cestování
Lze vrátit do 14 dnů jízdenku zakoupenou online?
Cestování letadlem
Jaká práva máte vůči leteckému dopravci?
Na koho se mohu obrátit?
Cestování autobusem
Jaká práva máte vůči autobusovému dopravci?
Na koho se mohu obrátit?
Cestování vlakem
Jaká práva máte vůči vlakovému dopravci?
Na koho se mohu obrátit?
Energie a voda
Energie
Voda
Náležitosti smlouvy
Reklamace vyúčtování
Jak reklamovat nesprávné vyúčtování vody?
Pokud vodoměr nefunguje správně, jak zjistím správnou spotřebu vody?
Telekomunikace a poštovní služby
Finanční služby
Ochrana osobních údajů
Pracovní smlouvy a vztahy
Potraviny a potravinové doplňky
Krmiva
Léčiva
Kosmetické výrobky a ty, co se setkávají s potravinami
Herní automaty, herny
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena