Cestovky klamou a neinformují o právech

(Dílčí zpráva za 1. pol. 2012 – výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur)

(Praha, 27. srpen 2012) Cestovní kanceláře a agentury jsou nejvíce vytíženy zejména v období letních prázdnin, jejich nabídky jsou však celoroční, stejně jako kontroly České obchodní inspekce, které jsou na oblast jejich služeb zaměřeny po celý rok. Zjištění inspektorů jsou varující i přesto, že se ve výsledcích za 1. pololetí nemohou ještě projevit šetření na základě podání spotřebitelů vyjíždějících na dovolenou s cestovními kancelářemi až ve druhé polovině roku. Ti teprve v průběhu zájezdu zjistí, zda to, co jim prospekty cestovních kanceláří slibovaly a co si předplatili, také skutečně dostali. Nejčastěji cestovní kanceláře a agentury neinformovaly svoje zákazníky v dostatečné míře a správně o podmínkách uplatnění reklamace. Dalším častým porušením při uzavírání smluv se spotřebiteli bylo užití klamavých obchodních praktik. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali inspektoři celkem 174 cestovních kanceláří a agentur a porušení jedné nebo více povinností stanovených zejména zákonem o ochraně spotřebitele prokázali v 63 případech, tj. ve 36,2 %.  Zda bude pro spotřebitele bilance kontrol této oblasti služeb za 2. pololetí lepší nebo stejně nepříznivá, ukáže až celoroční vyhodnocení.

Podrobnosti v připojeném souboru ve formátu MS-Word:


Celá zpráva zde:

0827-cestovni-kancelare-a-agentury-1-pol-2012.doc (, 68,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena