ČOI obhájila ocenění v soutěži „Otevřeno x Zavřeno“

(Praha 30. září 2015) Česká obchodní inspekce obdržela 29. září 2015 zvláštní cenu Otevřeno za otevřená data. Na tomto ocenění pro ČOI se shodla jak odborná porota, tak i veřejnost. Obchodní inspekce tuto cenu získala již v loňském ročníku této soutěže. V kategorii otevřená data obdržela ČOI dvojnásobný počet hlasů oproti druhému oceněnému – Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy. „Této ceny si velmi vážíme a bereme ji jako ocenění své práce širokou veřejností i závazek do budoucna, abychom v této cestě pokračovali,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Česká obchodní inspekce byla oceněna za pravidelné zveřejňování dat o provedených kontrolách, uložených pokutách, zákazech, zajištěných padělcích a zaměření kontrol. Tato data ČOI publikuje v podobě otevřených dat již od roku 2013 a od spuštění Národního katalogu otevřených dat Ministerstva vnitra jsou data centrálně katalogizována. V současnosti je však Česká obchodní inspekce jediným orgánem veřejné správy, který publikuje otevřená data ve formátu RDF, vhodném pro tzv. Linked open data, tedy pro sémantický web.

Česká obchodní inspekce si tohoto ocenění velmi váží a vnímá ho jako impulz k dalšímu rozvoji otevřených dat. Nově je na webových stránkách ČOI ke stažení Publikační plán otevřených dat, vytvořený podle Standardů publikace otevřených dat Ministerstva vnitra (opendata.gov.cz). V publikačním plánu je uveden seznam všech datových sad, které má ČOI v plánu zveřejňovat jako otevřená data v průběhu následujících dvou let. Publikační plán mimo jiné obsahuje záměr ČOI zveřejnit data o přijatých podáních od spotřebitelů, data o smlouvách, odprodeji nepotřebného majetku či plán kontrolní činnosti.


Celá zpráva zde:

2015-09-30-opendata.doc (, 39,00 KB)

otevreno.png (, 465,59 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena