ČOI v srpnu: více nejakostních paliv

(Praha, 19. září 2012) Výsledky monitorování jakosti pohonných hmot v srpnu 2012: Ani ve druhém prázdninovém měsíci Česká obchodní inspekce ve sledování jakosti pohonných hmot nepolevila. Celkem bylo u čerpacích stanic na území České republiky odebráno 236 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85, z nichž 9 nevyhovělo příslušným jakostním normám. Zjištění byla u 4 benzinů, 3 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 1 etanolu. Do konce roku bude ke kontrole jakosti odebráno ještě více než 1100 vzorků pohonných hmot.

Přílohy:
0919 TZ Kontrola jakosti pohonných hmot srpen 2012 (ve formátu Word-97)
0919 Monitoring a sledování jakosti PH srpen 2012 (ve formátu MS-Excel)
0919 Monitoring a sledování jakosti PH leden-srpen 2012 (ve formátu MS-Excel)
0919 Porovnání celkových výsledků s výdledky člensých firem ČAPPO srpen 2012


Celá zpráva zde:

0919-tz-pohonne-hmoty-srpen2012.doc (, 45,00 KB)

0919-monitoring-a-sledovani-jakosti-ph-srpen2012.xls (, 38,00 KB)

0919-monitoring-a-sledovani-jakosti-ph-leden-srpen2012.xls (, 40,00 KB)

0919-porovnani-celkovych-vysledku-s-vysledky-clenskych-firem-cappo-srpen2012.xls (, 30,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena