ČOI zjistila v osmi pražských restauracích diskriminaci cizinců

(Praha, 23. červenec 2014) Podle výsledků průzkumů většina cizinců, kteří navštíví Českou republiku, zamíří nejčastěji do hlavního města.  V zájmu rozvoje turistického ruchu je tedy třeba kontrolovat, zda jsou jim nabízeny takové služby, aby jejich dojem z návštěvy Prahy byl co nejlepší a aby se k nám vraceli. Proto se každoročně inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách zaměřují právě na atraktivní a turisty vyhledávaná místa a kontrolují poctivost poskytovatelů služeb, aby mj. ověřili, zda nejsou zahraniční spotřebitelé v různých restauračních zařízeních diskriminováni. Výsledky kontrol v předem vytipovaných 13 restauracích byly neradostné – v 9 z nich byly zjištěny nedostatky, a z toho v 8 případech inspektoři prokázali diskriminační jednání vůči spotřebitelům-cizincům. „Příplatek za servis“, účtovaný inspektorům hovořícím anglicky, přesáhl celkem u všech provedených kontrol  464 korun. Všech 9 subjektů čeká uložení pokuty ve správním řízení. Inspektoři ČOI budou v kontrolách pokračovat nejen po celou turistickou sezónu, ale i mimo ni, neboť služby restaurací v centru Prahy využívají ve značném rozsahu také cizinci, žijící v Česku dlouhodobě.

 

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-07-23-tz-kontroly-restauraci-v-praze.doc (, 39,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena