Dřevěný pejsek na šňůrce se při hře rozpadá

(Praha, 4. leden 2016) Monitorování trhu s hračkami probíhá po celý rok. Inspektoři České obchodní inspekce vyhledávají potenciálně nebezpečné hračky, které vzhledem ke svému zpracování, použitým materiálům nebo fyzikálním vlastnostem nepatří na trh ani na hraní dětem. To platí i o hračkách, které nejsou náležitě označeny a vybaveny povinnými informacemi a údaji. K nim se řadí také dřevěný tahací pejsek, který představuje zejména pro nejmenší spotřebitele závažné riziko poškození zdraví. Při laboratorních zkouškách hračky nevyhověla bezpečnostním standardům hned v několika  parametrech.  Proto  byl  vydán zákaz distribuce a ČOI kontrolované osobě nařídila stáhnout hračku z distribuce a hračka byla nahlášena do systému RAPEX a publikována pod číslem notifikace INFO/0220/15. Jedná se o tahací hračku:

Pes ze dřeva se šňůrou

Výrobce/dovozce: neznámý

Celá  zpráva (MS-Word 97):

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena