E-shopy klamou a nevyřizují reklamace

(Praha, 11. březen 2016) Internetové obchodování patřilo v roce 2015 k nejsledovanějším oblastem kontroly a to nejen s ohledem na četnost e-shopů, ale také vzhledem k počtu podání spotřebitelů. Ti si nejčastěji stěžovali na klamavé obchodní praktiky, dále na nekorektní, v některých případech i podvodné jednání obchodníků. Celkem zkontrolovala Česká obchodní inspekce 1194 obchodů nabízejících zboží a služby prostřednictvím internetu, porušení zákonných povinností zjistili inspektoři v průběhu 990 kontrol (82,9 %). Pravomocně bylo během roku uloženo 825 pokut ve výši přesahující 4 mil. korun. Nejčastěji zjišťovanými nedostatky byly nesprávné nebo neúplné informace pro spotřebitele. „Vysoké procento e-shopů vykazujících nedostatky nelze považovat za skutečný obraz internetového obchodování u nás, je výsledkem monitorování a následných kontrol těch obchodníků, kteří neplní formální povinnosti stanovené právními předpisy. Například těch, kteří ani po dvou letech platnosti nového občanského zákoníku do svých obchodních podmínek nezapracovali změny, které zákon přináší. Stovky šetřených spotřebitelských podnětů týkajících se nákupů v e-shopech opět svědčí o neochotě řady prodávajících dodržovat povinnosti, vztahující se k odpovědnosti za vadné plnění a k reklamačnímu řízení. Problematická byla zejména šetření internetových obchodů provozovaných zahraničními subjekty se sídlem mimo Evropskou unii. Doporučuji proto spotřebitelům, aby si před uzavřením smlouvy ověřovali, u koho a kde nakupují, a aby zvážili míru rizika  spojenou s nákupem online. Kontroly internetových obchodů budou patřit mezi priority kontrolní činnosti i v roce 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Celá zpráva ke stažení zde:


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena