EU: Lepší ochrana při stahování her, e-knih, videí a hudby

Evropská komise zveřejnila dne 14. 10. 2013 první výsledky společné kontrolní akce SWEEP 2012 členských států EU, Norska a Islandu, z nichž vyplývá, že se díky této akci muselo 116 internetových stránek pro prodej digitálních her, knih, videí a hudby přizpůsobit právním předpisům EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Hlavními zjištěnými problémy, které se na webových stránkách pro nákup digitálních her, knih, videí a hudby vyskytly napříč EU, byla nekalá ustanovení v obchodních podmínkách, nejasné informace o právu na odstoupení od kupní smlouvy a chybějící povinné údaje o totožnosti obchodníka, zejména jeho e-mailová adresa.

Kontroly v České republice prováděla Česká obchodní inspekce. Prověřeno bylo celkem jedenáct internetových stránek, z toho šest nabízejících digitální hry, tři nabízející e-knihy, jedna nabízející videa a jedna stahování hudby. U dvou z kontrolovaných stránek se vyskytlo podezření na zavádějící informování spotřebitelů; v obou případech však byly nedostatky napraveny, z toho v jednom případě za spolupráce s rakouským dozorovým orgánem.

Podrobnější informace jsou k dispozici (v češtině) na internetových stránkách Evropské komise: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-937_cs.htm


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena