1. Lze po telefonu uzavřít smlouvu?

Ano. Smlouvu můžete uzavřít i ústně, bez toho abyste něco podepisovali. I po telefonu sjednaná smlouva je závazná a podnikatel na jejím základě bude požadovat úhradu kupní ceny zboží nebo služby.

Kde je to upraveno: § 559, § 560 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena