1. Náležitosti smlouvy

Zákon rozlišuje smlouvu o dodávce pitné vody a smlouvu o odvádění odpadní vody.

Ve smlouvě o dodávce pitné vody byste si měli ohlídat, zda je v ní uvedeno, čeho se daná smlouva týká, identifikace vás a dodavatele vody, určení vlastníka a provozovatele vodovodu a rovněž vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku. Dále by měl být ve smlouvě uveden počet trvale připojených osob, podmínky dodávky vody a limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru.

Smlouva o odvádění odpadní vody musí obsahovat, čeho se smlouva týká, identifikaci vás a podnikatele provozujícího kanalizaci, určení vlastníka a provozovatele kanalizace a rovněž vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku. Dále by měl být ve smlouvě uveden počet trvale připojených osob, podmínky odvádění a čištění vody.

V obou typech smluv musí být sjednána cena služby, způsob fakturace a plateb. Rovněž by nemělo chybět ujednání o možnosti změn smlouvy a době platnosti smlouvy.

Kde je to upraveno: § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena