A. Je rozdíl mezi zájezdem a ubytováním?

Ano, zájezd je širší pojem a zahrnuje zpravidla nejen ubytování v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, ale i další služby cestovního ruchu. Zájezd je totiž kombinací několika služeb, nejčastěji jde právě o ubytování a leteckou či autobusovou dopravu do cílové destinace. Mezi další služby, které na jedné straně nesmí být pouhým doplňkem těch dvou hlavních a na druhé straně musí tvořit alespoň 20 % ceny zájezdu, patří např. jazykový kurz, zvlášť účtovaný wellness balíček apod. V každém případě musí zájezd trvat minimálně 24 hodin nebo být spojen s přenocováním. Aby se tedy jednalo o zájezd, v souhrnné ceně zájezdu musejí být obsaženy ceny minimálně dvou z výše uvedených služeb, tj. ubytování, doprava či jiná služba tvořící významnou část nabízených služeb.

Oproti tomu ubytování představuje situaci, kdy si objednáte pouze pobyt v hotelu, penzionu či jiném ubytovacím zařízení, ale dopravu si zajistíte sami. V ceně ubytování může být zahrnuta snídaně, polopenze či jiná služba, která je automaticky poskytována každému ubytovanému.

Další podstatný rozdíl mezi ubytováním a zájezdem spočívá v tom, že v případě ubytování vám zákon neposkytuje takovou ochranu jako u zájezdu. U ubytování ve velké míře záleží na tom, co je stanoveno v obchodních podmínkách ubytovacího zařízení.

Kde je to upraveno: § 2326 a § 2522 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena