C. Může podnikatel účtovat poplatek za platbu kartou?

Ne, ve většině případů není podnikatel oprávněn spotřebiteli účtovat jakýkoliv poplatek za platbu platební kartou. Výjimku tvoří pouze platební karty vydané podnikatelům a platební karty tzv. třístranných schémat (například Diners Club nebo American Express).

U třístranných schémat platebních karet je podnikatel oprávněn si účtovat poplatek za platbu kartou, avšak pouze za splnění dvou podmínek. První je, že ještě před uskutečněním platby musíte být upozorněni, že se s platbou kartou pojí nějaký poplatek. Za druhé, daný poplatek nesmí převyšovat náklady, které podnikateli s platbou skutečně vznikají.

Třístranné schéma platebních karet (držitel karty – akceptující a vydávající schéma – obchodník) je schéma platebních karet, v němž jsou za účasti tohoto schématu, vydavatele (na straně plátce) a akceptanta (na straně příjemce) prováděny karetní platební transakce z platebního účtu plátce na platební účet příjemce. Podnikatel je oprávněn si za výše uvedených podmínek účtovat poplatek za platbu kartou.

Čtyřstranné schéma platebních karet (držitel karty – vydávající banka – akceptující banka – obchodník) je schéma platebních karet, v němž samotné schéma poskytuje služby akceptace a vydávání, přičemž karetní platební transakce jsou prováděny z platebního účtu plátce na platební účet příjemce v rámci daného schématu. Toto schéma se týká většiny spotřebitelských karet v České republice (například karty Visa nebo Mastercard), přičemž podnikatel není oprávněn účtovat spotřebiteli poplatek za platbu kartou.

Kde je to upraveno: čl. 2 odst. 17 a 18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce; § 254 odst. 2 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku; § 3 odst. 2 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena