c) Nespokojenost s jídlem

Nedostatečnou kvalitu jídla můžete rovněž reklamovat a požadovat slevu z celkové ceny zájezdu. Pokud bude více nespokojených účastníků zájezdu, reklamujte společně anebo si opatřete jejich kontaktní údaje pro případné svědectví. Přiměřenou výši slevy je třeba určit s ohledem na váš konkrétní případ. Pomoci vám může Frankfurtská tabulka slev, která byla vytvořena německými soudy jako nezávazná pomůcka pro určení odpovídající výše slevy u jednotlivých vad zájezdu. Bylo-li vám například opakovaně servírováno jídlo studené, uvádí Frankfurtská tabulka nárok na 10% slevu z ceny zájezdu, kdežto u jídla zkaženého lze požadovat i 20 až 30 % z celkové ceny.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Frankfurtská tabulka slev

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena