Do kdy musím návrh podat a co musí být splněno?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem, v rozhodčím řízení nebo jiným subjektem ADR.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena