G. Co když objednaný hotel bude obsazený?

Pokud vám cestovní kancelář před zahájením zájezdu oznámí, že vámi objednaný hotel je obsazený, musí vám cestovní kancelář navrhnout změnu smlouvy v podobě jiného ubytování. Tuto změnu však nejste povinni přijmout, naopak je vaším právem se změnou nesouhlasit a zájezd zrušit bez jakýchkoli stornopoplatků.

Pokud je cestovní kancelář nucena vnějšími okolnostmi změnit hotel, je povinna vám navrhnout, zda s danou změnou souhlasíte. A zároveň je povinna vám předložit výši nové ceny, jestliže by v důsledku změny došlo ke změně také ceny zájezdu.

Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte právo od smlouvy odstoupit, přičemž cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů. Nevyjádříte-li se však v určené lhůtě, pokládá se to za váš souhlas s navrženou změnou smlouvy.

Jestliže jste však obsazení hotelu zjistili až na místě, má cestovní kancelář povinnost vám zajistit nápravu na místě, a to bezodkladně. Zajistí-li hotel vyšší kvality, rozhodně nemáte povinnost cokoli doplácet. V případě, že náhradní ubytování bude v nižší kvalitě a tedy i levnější, rozdíl v ceně je cestovní kancelář povinna vám vrátit.

Kde je to upraveno: § 2531, § 2534, § 2537 odst. 1 a § 2539 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena