Jak mohu potvrdit vyplněný návrh na zahájení řízení na webu ADR?

Nemá-li spotřebitel elektronický podpis nebo datovou schránku, je nutné vytisknout potvrzení o podání návrhu zaslané do jeho emailové schránky, poté jej nejpozději do 10 dnů podepsané zaslat na adresu České obchodní inspekce.

Potvrzení návrhu je možné také prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem a datové schránky.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena