Na koho se mohu obrátit?

Dozorovým orgánem v případě užívání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli dodávek energií, např. organizátory energetických aukcí, je Česká obchodní inspekce. Kontakty na jednotlivé krajské inspektoráty naleznete na internetových stránkách www.coi.cz.

Ve sporech spotřebitelů se zprostředkovateli dodávek energií, např. sporech o zaplacení smluvní pokuty v případě, že s vítězem energetické aukce odmítnete uzavřít smlouvy, je Česká obchodní inspekce také subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR). Je však třeba brát v úvahu, že v rámci ADR nemůže Česká obchodní inspekce vydat právně závazné rozhodnutí o soukromoprávním nároku. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na www.adr.coi.cz.

Dozorovým orgánem v případě užívání nekalých obchodních praktik dodavateli elektřiny a plynu je Energetický regulační úřad. Kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.eru.cz.

Energetický regulační úřad je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je-li spor veden s dodavatelem energie. V rámci správního řízení může Energetický regulační úřad rozhodnout také o platnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem energií.

Pokud je ve Vašem městě či obci vyhláškou zakázán podomní prodej, je možné se v případě, kdy Vám podobný „překupník“ s energiemi zazvoní u dveří, obrátit rovnou na městskou policii, tedy na linku 156.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena