Hračky kontroly – 1Q 2016

(Praha. 5. srpen 2016) Přes opakované kontroly prodejců hraček bylo i v 1. čtvrtletí 2016 inspektory ČOI prokázáno časté porušení zákona. Uskutečnilo se celkem 501 kontrol a bylo zjištěno 282 porušení platných předpisů, za která bylo uloženo 220 pokut v celkové hodnotě 1 793 000 korun. Z toho ve 199 případech (tj. téměř ve 40 %) se jednalo o porušení zákona o technických požadavcích na výrobky a ČOI za tato porušení uložila pokuty ve výši 846 000 korun.  Rovněž byl vydán zákaz prodeje na 6178 kusů hraček v celkové hodnotě 283 277 korun. „Bohužel se na trhu stále nacházejí výrobky, které nesplňují požadavky právních předpisů. Výsledky kontrol naznačují, že je nutné věnovat nejen ze strany kontrolního orgánu, ale i ze strany spotřebitelů zvýšenou pozornost tomu, zda jsou na nabízené hračce nebo jejím obalu uvedeny údaje, které jasně identifikují jejího výrobce či dovozce. Anonymní hračky nejen že nesplňují požadavky pro uvedení na trh, ale mohou představovat i riziko z hlediska plnění základních požadavků, které jsou na tyto výrobky evropskou legislativou kladeny.“ řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný. 

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena