Hříchy cestovních kanceláří a agentur: reklamace a ceny

(Praha, 4. srpen 2014) Kontroly služeb poskytovaných cestovními kancelářemi a agenturami pokračovaly také ve 2. čtvrtletí 2014 a jejich výsledky byly podstatně horší než v 1. čtvrtletí. V průběhu 71 kontrol zjistili inspektoři ČOI porušení povinností stanovených právními předpisy v 27 případech, tj. 38 %. Špatná zpráva pro spotřebitele je, že ve srovnání
s předchozím obdobím se poměr nedostatků při srovnatelném počtu kontrol zvýšil o 12 %. Plná třetina porušení se týkala reklamací – a to zejména nedostatečných nebo klamavých informací o právech spotřebitelů, a také samotných reklamačních řízení. V dalších případech bylo prokázáno používání nekalých obchodních praktik, neseznámení spotřebitele s cenou nebo porušení zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. V hodnoceném období bylo pravomocně uloženo 14 pokut v celkové hodnotě 479 500 Kč, další správní řízení nebyla ukončena.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-08-04-tz-2.ctvrtleti-cestovni-kancelare.doc (, 54,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena