Koloběžka Fashion Scooter není bezpečná

(Praha, 7. září 2012) Při monitorování českého trhu s hračkami odebrali inspektoři České obchodní inspekce k laboratorní zkoušce několik druhů koloběžek, při jejichž vizuálním posouzení dospěli k závěru, že nemusí být zcela bezpečné. Toto podezření u koloběžky Fashion Scooter odborný posudek potvrdil, neboť neobstála ve zkoušce dynamické odolnosti. V důsledku toho může snadno dojít k pádu a ke zranění dítěte. Prodej tohoto výrobku byl zakázán, ale vzhledem k tomu, že dovozce není znám, může být stále v nabídce některých prodejců.

Přílohy:
Celá tisková zpráva ke stažení vw formátu MS-Word 97
Foto Koloběžka Fashion Scooter ke stažení ve formátu JPG


Celá zpráva zde:

0907-tz-kolobezka-fashion-scooter.doc (, 1,49 MB)

0907-tz-foto-kolobezka-fashion-scooter.jpg (, 65,33 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena