Kontroly autobazarů 2015

(Praha, 15. leden 2016) Kontroly České obchodní inspekce zaměřené na prodej ojetých motorových vozidel probíhaly po celý rok 2015. Frekvence kontrol byla nejvyšší v období od začátku července do konce září, kdy probíhala u prodejců těchto vozidel cílená kontrolní akce. V průběhu celkem 115 kontrol zjistili inspektoři ČOI porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy ve více než polovině z nich. Znalecké posudky byly vypracovány na 34 vozidel, u kterých vzniklo podezření, že informace uváděné o vozidle neodpovídají jeho skutečnému stavu. Posouzením provedeným znalcem bylo ve 23 případech prokázáno, že údaje týkající se nabízeného vozu neodpovídají skutečnosti. Byly zaznamenány i případy, kdy měla vozidla tachometr stočený o více než 100 000 kilometrů. „Z výsledků kontrol vyplývá, že při koupi ojetého vozidla nejsou spotřebitelé vždy pravdivě informováni o technickém stavu vozu a skutečnostech důležitých pro jejich rozhodnutí o koupi. Vzhledem k tomu, že většina zahájených správních řízení dosud nebyla ukončena, nelze předjímat ani výši jednotlivých pokut, které budou za prokázané správní delikty uloženy. Spotřebitelům však na základě zkušeností z kontrol doporučuji, aby si k výběru ojetého vozu přizvali znalce v oboru. Vyhnou se tak zklamání z nevýhodné koupě a také případným následným komplikacím, neboť někteří prodejci odmítají zákonem stanovenou odpovědnost za vady zakoupeného vozu,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.   

K výsledkům kontrol se vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek: „Z kontrol inspektorů ČOI opět vyplývá, že podvodníci stáčející tachometry jsou nepoučitelní a dělají to ve velkém měřítku. Budu trvat na tom, aby se stáčení tachometrů stalo trestným činem. Trestná by ale samozřejmě měla být i samotná nabídka takového jednání.“  

  Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena