Kontroly autoservisů – odstraňování fitrů pevných částic

Závěrečná zpráva z kontrolní akce

(Praha, 13. červen 2014) Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů. V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, že po odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Neznalost této informace může podstatným způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, zda si filtr pevných částic nechat bez náhrady odstranit. Za klamavé obchodní praktiky a další zjištěné nedostatky, např. neseznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb, bylo uloženo v průběhu trvání akce 36 pokut v celkové výši 66 500 Kč, další subjekty čeká správní řízení.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-06-13-tz-kontroly-autoservisu.doc (, 54,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena