Kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy

(Praha, 6. únor 2015) Inspektoři technické kontroly České obchodní inspekce se zaměřili v období od dubna do konce května 2014 na vybraný sortiment bezpečnostních komponent pro výtahy dodávaných českými výrobci. Nedostatky zjištěné u 7 ze 17 kontrolovaných typů bezpečnostních komponent pro výtahy, které pocházely od tří výrobců, měly formální charakter a byly odstraněny v rámci termínovaného opatření. Jednalo se o porušení povinnosti uvádět v ES prohlášení o shodě identifikační údaje o notifikované osobě, provádějící pravidelnou kontrolu výroby. Žádný právní předpis však v současné době nestanoví časový harmonogram periodických kontrol výroby bezpečnostních komponent pro výtahy.  Ke změně dojde od 20. dubna 2016, po nabytí účinnosti novely evropské směrnice 2014/33/EU. Do té doby bude Česká obchodní inspekce tento formální nedostatek řešit nápravným opatřením bez uložení sankce.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena