Kontroly ČOI zveřejněny

(Praha, 27. září 2013)  Při příležitosti Mezinárodního dne svobodného přístupu k informacím (International Right to Know Day), který připadá na sobotu 28. září, připravila Česká obchodní inspekce zpřístupnění svých datových zdrojů o kontrolní činnosti, pravomocně uložených sankcích a rizikových výrobcích. „Vzhledem k tomu, že ve zveřejňování tohoto typu dat je ČOI průkopníkem, věříme, že naše snaha o otevřenost přispěje k další kultivaci podnikatelského prostředí a tím i k lepší ochraně spotřebitelů na českém trhu,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Počínaje datem 27.9.2013 jsou na webových stránkách ČOI (ZDE) volně k dispozici tabulkové soubory, které obsahují data o výsledcích kontrolní činnosti a pokutách. Tyto soubory jsou zveřejněny pod otevřenou licencí, umožňující jejich další zpracování. Obsah souborů je určen nejen občanům a médiím, ale i vývojářům počítačových programů ze soukromého sektoru i z akademické sféry.

ČOI se sama nebude angažovat ve vývoji aplikace pro využití poskytnutých dat, ale zvolí cestu osvědčenou v řadě vyspělých států, tj. ponechá vývoj tohoto software na nestátních institucích. Zveřejňování dat tak představuje pro ČOI, která je rozpočtovou organizací, minimální náklady.

Veřejně přístupné jsou tři tabulkové soubory. První obsahuje přehled základních informací o všech kontrolách, které inspektoři České obchodní inspekce provádějí. Obsahem druhého souboru jsou informace o veškerých pravomocných pokutách uložených na základě kontrol ČOI. Ve třetím souboru je seznam výrobků, jejichž prodej byl zakázán, ať již z důvodu rozporů s technickými normami či dalšími předpisy nebo pro porušení některých práv duševního vlastnictví. Veškerá zveřejněná data se vztahují ke kontrolám provedeným po 1. lednu 2012 a budou pravidelně jednou za tři měsíce aktualizována.

Úplné informace jsou však v souborech uvedeny pouze u kontrolovaných právnických osob. U fyzických podnikajících osob, které představují zhruba 60 % všech kontrolovaných subjektů, byla ČOI nucena přistoupit k částečné anonymizaci zveřejňovaných záznamů tak, aby nemohlo dojít k identifikaci konkrétních osob. Zveřejnění identity (jména, adresy apod.) fyzických osob – podnikatelů brání totiž stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Česká obchodní inspekce se s tímto výkladem zákona o ochraně osobních údajů sice neztotožňuje, nicméně nerespektováním daného stanoviska ÚOOÚ by se vystavila hrozbě vysokého finančního postihu. Budeme proto usilovat o přehodnocení tohoto stanoviska, případně o změnu legislativní úpravy, abychom byli schopni dostát svému příslibu – prosazovat maximální transparentnost své činnosti.

Česká obchodní inspekce spolupracuje se skupinou OPENDATA|CZ (http://opendata.cz), neformálním sdružením studentů a pedagogů z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (zejména z Katedry softwarového inženýrství) a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (Katedra informačního a znalostního inženýrství a Katedra informačních technologií). Skupina OPENDATA je zapojena do evropského projektu LOD2, financovaného Evropskou komisí. Její členové jsou současně autory Metodiky publikace otevřených dat veřejné správy ČR (schválené Vládou ČR viz http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/otevrena-data-105999/).

 


Celá zpráva zde:
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena