Kontroly travních sekaček byly bez závad

(Zpráva o výsledku kontrol ČOI v rámci mezinárodního projektu PROSAFE) 

(Praha, 5. prosinec 2013)  Jedním z projektů společného dozoru organizovaných PROSAFE, jehož se Česká obchodní inspekce účastní, je kontrola bezpečnosti sekaček trávy, a to jak elektrických, tak se spalovacími motory. Jedná se o strojní zařízení, která musí splňovat kritéria na elektrickou bezpečnost, vyhovět standardům na elektromagnetickou kompatibilitu, na hladinu emisí hluku a u spalovacích motorů také dodržet limity emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech. Celkem byla v rámci 50 kontrol ověřena dokumentace k 70 typům sekaček trávy a provedena jejich vizuální kontrola. K laboratornímu posouzení bezpečnosti byly odebrány tři druhy výrobků od tří různých výrobců. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131205-tz-travni-sekacky.doc (, 43,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena