Kontroly výkupen druhotných surovin

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013)
 
(Praha, 23. prosinec 2013)  Dodržování zákonných povinností zkontrolovali inspektoři ČOI ve 3. čtvrtletí v 82 sběrnách druhotných surovin. Nejčastěji se setkali s porušením zásad poctivosti prodeje, které stanoví zákon o ochraně spotřebitele, a s používáním měřidel bez platného ověření. Za tyto nedostatky bylo ve 3. čtvrtletí uloženo 35 pokut v celkové výši 175 000 Kč a vydán zákaz používání sedmi kusů neověřených měřidel. Tři případy byly postoupeny k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí, neboť součástí kontrol bylo také dodržování zákona o odpadech, který provozovatelům výkupen odpadu ukládá povinnost ověřit údaje osob, od nichž má prodávající v úmyslu odpady vykoupit, a vést jejich evidenci. Tuto povinnost nedodržely 3 kontrolované subjekty. Porušení zákazu výkupu některých surovin, konkrétně veřejně prospěšných zařízení nebo jejich součástí, inspektoři ČOI ve sledovaném období nezjistili.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131223-tz-kontroly-vykupen-druhotnych-surovin-3q2013.doc (, 50,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena